« Tagasi

Olukord 29. märtsi seisuga Paide linnas

Linnavalitsuses võetakse kodanikke vastu eelneval kokkuleppel

Sotsiaalosakonna klientidele, kes ei saa telefoni või e-kirja teel suhelda, on linnavalitsus avatud E ja N. Majja sisenedes tuleb kanda kaitsemaski ja käed desinfitseerida. 

Paide linnas asuvad haridusasutused:  

Koolides toimub distantsõpe. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Erandina tohib koolis viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.

Valitsus andis tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Paide linn peatas ajutiselt ka lasteaiatasu küsimise, mille kohta saab lähemalt lugeda SIIN

Huvitegevus ja sportimine

Laste, noorte ja täiskasvanute huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitused, täiendõpe, noorsootöö ning sportimine ja treenimine siseruumides keelatud. Lubatud välitingimustes 2+2 reeglit arvestades.

 See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.

Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene piirangud  riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Paide Spordikeskus. Alates 11. märtsist E-Piim Spordihall ja Paide linna võimla suletud.

NB! Kohaliku omavalitsuse korraldatud teenusena tohivad sauna kasutada inimesed, kellel kodus pesemisvõimalused puuduvad, seega on Paide Spordikeskuses pesemisvõimalus korraldatud järgnevalt: naised kolmapäeviti kell 14:00-16:00 ja mehed neljapäeviti kell 14:00-16:00.

Paide Muusika- ja Teatrimaja on külastajatele suletud.

Kuni 11. aprillini peavad kõik avalikud siseruumid olema külastajate jaoks suletud. See puudutab nii teatreid, kinosid, muuseume, näitusasutusi, konverentse, kuid ka laste mängutube, keegli- ja piljardisaale, ööklubisid, kasiinosid jne. Asutustes, kus saab jätkata organisatsiooni-sisest tööd, tohib seda edasi teha, kui järgitakse koroonaviiruse leviku tõrje nõudeid. Näiteks puudutab see proove etendusasutustes või uurimistööd muuseumites.

Kõikides avalikes siseruumides on keelatud eratellimusel ürituste korraldamine.

Välitingimustes avalikud koosolekud, üritused, jumalateenistused, kultuur, meelelahutus:

Kirikud tohivad avatuks jääda individuaalseks palvetamiseks, avalikud jumalateenistused ja usulised talitused lubatud ei ole.  Endiselt tohib läbi viia matusetalitusi, kuid seda on soovitav teha üksnes väikeses lähedaste ringis, võimalusel tuleb järgida 2+2 liikumise põhimõtet ning kanda maski. Peielauda ei ole soovitav kodus pakkuda, välja arvatud oma leibkonna liikmetele.

Välitingimustes on edaspidi lubatud viibida üksnes muuseumide vabaõhualal, avalikel koosolekutel ning avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel. Kehtima jääb nendes kohtades viibimise või nendest üritustest osavõtmise keeld ajavahemikus kell 21.00-6.00.

Muuseumites peab välialal jälgima, et ala täitumus ei oleks rohkem kui 25 protsenti ning kinni tuleb pidada 2+2 liikumisreeglist. Välitingimustes jääb avalike koosolekute ja avalike usuliste talituste läbiviimine lubatuks, kuid nendest ei tohi osa võtta rohkem kui 10 inimest.

Raamatukogud on avatud, kehtib maski kandmise kohustus.

  • Järvamaa Keskraamatukogu on avatud tavapärastel aegadel. Kehtib maski kandmise kohustus ning külastamisel järgitakse 2+2 reeglit ja 25% ruumi täituvust. Soovitatav on väljaanded ette tellida ning kasutada kontaktivaba laenutust ja tagastuskasti. Kasutada ei saa avariiuleid!
    11.03-11.04 on viivisevaba periood.
    Rohkem infot saab Järvamaa Keskraamatukogu Facebooki lehelt.

Eakate päevakeskuse „Vikerkaar" on suletud.

Paide linnas asuv Paide Pansionaat on külastajatele suletud.

Paide Avatud Noortekeskus ja noortetoad on suletud kuni 11. aprillini.

  • Paide Avatud Noortekeskus tegutseb 10.03-11.-04 õues. Sel perioodil toimetavad noorsootöötajad mobiilselt ehk linnaruumis on noortel võimalik noortekeskuse töötajatega suhelda ja lisaks korraldatakse noortele õues lisaülesandeid. Rohkem infot saab noortekeskuse Facebooki lehelt.

 

11. märtsist kehtima hakanud üle-eestilised piirangud on leitavad SIIT