« Tagasi

Paide liikuvusnädal ajendas autot kõndimise vastu vahetama

26.09.2019

16.-22. septembril toimus üle-euroopaline Liikuvusnädal, millest võttis osa 3100 linna 50 riigist, esmakordselt osales ka Paide.

Paides on selle aasta jooksul ellu viidud erinevaid säästvat ja aktiivset liikumist soodustavaid, mõnusat linnaruumi loovaid tegevusi ja meetmeid. On tehtud nii suuri kui väikeseid, alalisi ning ajutisi meetmeid ja sündmuseid. Tegevusi on tehtud küll aastaringselt, aga toimunud liikuvusnädal andis võimaluse linna tegevusi hea eeskuju ja inspiratsioonina esile tõsta.

Sel aastal oli Euroopa Liikuvusnädala moto „Kõnnime koos!" ning fookuses turvaline jalgsi käimine ja rattasõit. See tuletab ühtlasi meelde, et otsustades ise oma liikumiste üle, on meil võimalus teha valikuid. Head valikud parandavad oluliselt meie tervist ja elukvaliteeti. Hästi kujundatud linnaruum ja sujuvad liikumisvõimalused on olulised eeldused, et meie linn oleks inimestele atraktiivne, elava majandusega, elurikas ja roheline, kus elavad terved ja heatujulised inimesed.

Paides toimus liikuvusnädala raames mitmeid tegevusi:

  • Terve nädala jooksul kutsusime üles inimesi liikuma tööle, kooli, lasteaeda, poodi jne jalgsi või jalgrattaga. Üleskutsega ühinesid paljud linnakodanikud, koolid (rattaparklad olid rattaid täis), lasteaiad (koguti infot lasteaeda tulemise liikumisviiside kohta), samuti näitasid eeskuju linnajuhid (nt käis linnapea terve nädal tööl jalgrattaga).
  • Viisu küla korraldas õhtuse jalutuskäigu, millest võttis osa kümmekond inimest
  • Tarbja küla kogus liikumiskilomeetreid, mida kokku tuli nädalaga 472,84 km. Suurim liikuja oli Imbi Luts 119,01 kilomeetriga.
  • 18. septembril toimus Paides üritus nii jalgsi käijatele kui rattaga liiklejatele. „Kõnnime koos" raames toimus jalutuskäik linnasüdames olevatel kõnni- ja kergliiklusteedel, mille viis läbi linnapea Priit Värk. Tegevus andis võimaluse inimestel suhelda vahetult linnajuhiga ning kuulda linna käimasolevatest ning planeeritavatest plaanidest. Ratturid sõitsid Paide linna kergliiklusteedel Paide Rattapoe juhendamisel. Osalejad saatis teele Paide politsei, kes tuletas meelde ja juhtis tähelepanu olulisemad liikluses kehtivad nõuded jalakäijatele ja ratturitele. Paide Rattapood viis läbi ülevaate sellest, millises tehnilises korras võiks ratas olla, et see oleks liikluses ohutu. Ettevõtmisest võttis osa ca 50 inimest.
  • 20. septembril toimus Paide Spordikeskuse korraldatud „Südamelinna jooks", millest võttis osa üle 700 jooksja

Paide linnas on 2019. aastal ehitatud ja rekonstrueeritud kokku 8,8 km kõnni- ja kergliiklusteid ning linnaruumi on paigaldatud rohkem kui 200 uut rataste parkimiskohta.

Liikuvusnädala idee on propageerida säästvat liikuvust ja mõnusat linnaruumi, võib öelda, et kahtlemata on Paide teisigi sellesuunalisi tegevusi ja meetmeid ellu viinud- suurim neist on linna keskväljaku osaline sulgemine autoliiklusele.

 

Teate koostas:

Karola Jaanof
Paide linnavalitsus
arenduse peaspetsialist ja liikuvunädala korraldaja