« Tagasi

Paide linnavolikogu 19.09.2019 istungi päevakord ja ülekandelink

Veebiülekannet saab jälgida siit:
http://boom.babahh.com/landing/b/89

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
19. SEPTEMBRIL 2019 ALGUSEGA KELL 14.00
PAIDE RAEKOJAS


PÄEVAKORD:

1. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandjad: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

2. Paide linna arengukava aastateks 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 (2. lugemine)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja (kõikides komisjonides)

3. Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
hariduskomisjoni esimees M. Udam

4. Paide Linnavalitsuse volitamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

5. MTÜ Uus Ruum liikmeks astumine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

6. Määruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: jurist M. Mikson
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

7. Omafinantseeringu tagamine Roosna-Alliku katlamaja rekonstrueerimiseks
Ettekandja: piirkonnajuht P. Saldre
Kaasettekandjad: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

8. Mäeküla-Sargvere kergliiklustee katastriüksuste omandamine (L2, L5)
8.1. Mäeküla-Sargvere kergliiklustee L2 katastriüksuse omandamine
8.2. Mäeküla-Sargvere kergliiklustee L5 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: piirkonnajuht K. Klein
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

9. Loa taotlemine riigi omandis oleva kinnistu jagamiseks ja jagamise tulemusena tekkinud kinnistuosade tasuta otsustuskorras võõrandamiseks Paide linnale
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

10. Arvamuse andmine osaühing Rebruk Farm keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

11. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras Sihtasutusele Paide Spordikeskus
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

12. Salu tänava katastriüksuste omandamine (T1, T2, T3, T4)
12.1. Salu tänav T1 katastriüksuse omandamine
12.2. Salu tänav T2 katastriüksuse omandamine
12.3. Salu tänav T3 katastriüksuse omandamine
12.4. Salu tänav T4 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

13. Niidu tänav T12 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

14. Lõokese tänav T3 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

15. Paide Linnavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistukohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine" muutmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

16. Paide linna aukodaniku nimetuse omistamine ja vapimärkidega autasustamine
16.1. aukodaniku nimetamine
16.2. vapimärkidega autasustamine
Ettekandja: Paide linna aukodaniku esitamise ajutise komisjoni esimees A. Tubli

17. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine (PAMT)
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees A. Aasma