« Tagasi

Paide plaanib osaleda Päästeameti projektis „500 kodu tuleohutuks“

2018-2019 aastal planeerib Paide linn koostöös Päästeametiga korrastada abivajavaid kodusid tuleohutuks. Riigieelarvest eraldati 1,5 miljonit eurot Päästeametile „500 kodu tuleohutuks" idee ellu viimiseks. Paide linnale laekub sellest 15 621 eurot ja täpselt samas ulatuses kavatseb ka omavalitsus panustada.

Linnapea Priit Värk selgitas, et projekti raames keskendutakse peamiselt küttekollete, korstnate ja elektrisüsteemide korrastamisele. „Eesmärgiks on ikkagi vähendada tulekahjusid ning nendega seotud vigastusi ja surmasid. Eksperdid prognoosivad, et kui keskmiselt tuleb teha ühes kodus investeeringuid ca 3500 euro ulatuses, siis Paides oleks võimalik muuta tuleohutumaks üheksa kodu."

Sotsiaalosakonna juhataja Getter Nurk lisas, et kodud, mis projekti raames korrastatakse, valitakse välja Päästeameti kodunõustamiste andmete ja Paide sotsiaaltöötajate teostatud külastuste alusel. „Projekti sihtrühmaks on lasterikkad pered, puuetega inimesed, üksi elavad eakad ja toimetulekuraskustes olevad leibkonnad. Taotlusvooru antud projektile ei ole, projekti saamise eelduseks on eelnevalt Päästeameti poolt teostatud kodunõustamine" kommenteeris ta.

Nurk selgitas veel, et Päästeamet ja sotsiaaltöötajad teevad oma igapäevases töös pidevalt ka kodukülastusi ning seetõttu omavad nad üldiselt väga head ülevaadet kodudest, kus on tuleohutusega probleeme, kuid rahaliste vahendite puudumisel pole võimalik seda inimestel endal parandada.

PäästeametPaide linn

 

Teate koostas:

Maarit Nõmm
avalike suhete peaspetsialist
51 46 043
maarit.nomm@paide.ee