« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist

 Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi avalike suhete peaspetsialisti ametikohale. 

 • Konkursi tähtaeg: 23.01.2020
 • Asukoht: Paide linn
 • Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu                                                                                  

Avalike suhete peaspetsialisti peamisteks ülesanneteks on Paide linna meediasuhtluse korraldamine (s.h sündmuste jäädvustamine), avalikkuse informeerimine volikogu ja valitsuse tegevusest, raadiosaadete ettevalmistamine ja läbiviimine, linnalehe toimetamine ja levitamise korraldamine, kodulehe haldamine ja pidev aktualiseerimine, mainekujundusprogrammi väljatöötamine ja elluviimise korraldamine.

Nõuded kandidaadile:

 • omab erialast kõrgharidust (või kõrgharidus omandamisel) või kõrgharidust ja vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha valdkonnas;
 • omab head suhtlemis- ja esinemisoskust;
 • omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust;
 • oskab koostada uudisteateid;
 • oskab kasutada sotsiaalmeediat sh turundada;
 • oskab kasutada fotoaparaati ja pildistada ning pilte töödelda;
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme;
 • orienteerub seadustega linna pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas;
 • oskab planeerida tööprotsessi;
 • valdab eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt vähemalt suhtlustasemel;
 • omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sh suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest
 • valmisolekut töötada vajadusel õhtuti ja nädalavahetusel.

Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses ja/või meediavaldkonnas, juhiloa ja isikliku sõiduauto omamine.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kontaktisiku nimi: Rita Laanetu

Kontaktisiku e-post: rita.laanetu@paide.ee

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ja koopia haridust tõendavast dokumendist.

Dokumendid esitada hiljemalt 23. jaanuariks 2020. a  e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Avalike suhete peaspetsialist".

Lisainfot saab küsida Paide linnapealt tel 5805 3895 või priit.vark@paide.ee