« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse ökonomist

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi ökonomisti ametikohale.

Konkursi tähtaeg: 13.06.2019
Asukoht: Paide linn
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu
Valdkond: finants

Ökonomisti peamised ametiülesanded:

 • Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste eelarve taotluste läbivaatamine, eelarve ja eelarve seletuskirja koostamiseks vajalike andmete kogumine, süstematiseerimine ja töötlemine, eelarve täitmise arvestamine, kontroll ja analüüs, andmete kogumine eelarve muudatuste ja täienduste tegemiseks, eelarve aastasiseste muudatuste ettevalmistamine ja muudatuste sisseviimine ning asutuste juhtide nõustamine eelarvega seotud teemadel;
 • majandus- ja finantsnäitajate analüüsimine, prognooside ja aruannete koostamine, osalemine linna eelarvestrateegia ja linnaeelarvet puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamises ning konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamisel;
 • Paide Avatud Noortekeskuse, Järvamaa Keskraamatukogu, Anna Vaba Aja Maja raamatupidamine.

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskeriharidus ja ametialane ettevalmistus või kutsekeskharidus;
 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
 • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme
 • (Word, Excel, PowerPoint, PMen, DHS Delta, Outlook);
 • kohusetundlik suhtumine töösse, täpsus;
 • eesti keele oskus C-1 tasemel;
 • hea sõnalise eneseväljenduse oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning pingetaluvus.

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt;
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti;
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist;
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • meie töötajatele makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 13. juuniks 2019 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Ökonomist".

Lisainfot saab küsida finantsosakonna juhatajalt Kaja Kördilt tel 383 8641 või 5341 1925