« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse raamatupidaja

 

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi raamatupidaja ametikohale. 

 • Konkursi tähtaeg: 5.02.2020
 • Asukoht: Paide linn
 • Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu
 • Valdkond: finants

Raamatupidaja peamised ametiülesanded:

Sihtasutuse Paide Spordikeskus, sihtasutuse Paide Haldus, sihtasutuse Ajakeskus Wittenstein ning Paide Muusika- ja Teatrimaja raamatupidamine, sh: majandustehingute dokumenteerimine; asutuse arvete koostamine ja laekumiste jälgimine; e-arvekeskuses toimingute tegemine; personalikulude arvestus ning personalikuludega ja tööjõu liikumisega seotud statistiliste aruannete koostamine; väikevahendite ja põhivara arvestus; sihtasutuste majandusaasta aruannete ja muu aruandluse koostamine; oma valdkonnas asutuste juhtide nõustamine.

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskeriharidus ja ametialane ettevalmistus või kutsekeskharidus;
 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
 • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme
 • (Word, Excel, PowerPoint, PMen, DHS Delta, Outlook);
 • kohusetundlik suhtumine töösse, täpsus;
 • eesti keele oskus C-1 tasemel;
 • hea sõnalise eneseväljenduse oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning pingetaluvus.

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti;
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist;
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • meie töötajatele makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Ametikoha asukoht: Paide linn

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 5. veebruariks 2020 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Raamatupidaja".

Lisainfot saab küsida finantsosakonna juhatajalt Kaja Kördilt tel 383 8641 või 5341 1925