« Tagasi

Tööpakkumine: Paide Muusika- ja Teatrimaja direktor

Kui Sa oled särasilmne inimene, kes huvitub kultuurikorraldusest, oled loova mõtlemisega,

teotahteline ja hea suhtleja – siis ootame Sind kandideerima!

 

 

Paide Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA DIREKTORI ametikohale.

Direktor juhib ja korraldab Paide Muusika- ja Teatrimaja (PaMT) tegevust tagades PaMT põhimääruses asutusele pandud ülesannete täitmise ning kindlustab selle tulemusliku ja häireteta töö ning arengu.

Nõuded kandideerijale:

  • on innovaatiline ja loov ning omab julgeid visioone asutuse arendamiseks;
  • omab kõrgharidust (soovitavalt kultuurivaldkonnas) ning juhtimiskompetentse organisatsiooni arengu juhtimise, personalijuhtimise ja ressursside juhtimise valdkonnas;
  • omab teadmisi asutuse juhtimisest ja majandustegevusest, sh eelarve koostamise oskust;
  • omab projektide juhtimise kogemust;
  • nõutavad isikuomadused: algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus, väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, vastutustunne, usaldusväärsus, korrektsus, pingetaluvus;
  • nõutav keeleoskus: eesti keel kõrgtasemel, kasuks tuleb võõrkeelte oskus;
  • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Avalduste esitamise tähtaeg on 11. oktoober 2019. a. Koos avaldusega palume esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ja haridust tõendava dokumendi koopia. Kandideerimisdokumendid palume saata e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee.

Lisainfot saab küsida Paide abilinnapealt Anneli Tumanskilt tel 526 6772.