« Tagasi

Tulevane Paide Kodu sai projekteerimistingimused

Paide linnavalitsus kinnitas projekteerimistingimused psüühiliste erivajadustega inimeste kodu rajamiseks Paidesse Mündi tänavale (Mündi tn 5 ja 7a).

Uues elamus on neli korterit, igas korteris elab kuus inimest, kellele on ööpäevaringselt toeks tegevusjuhendaja. Selliseid kodusid rajatakse hajusalt üle Eesti, et iga inimene saaks elada oma lähedaste juures. Kortermaja rajajaks on AS Hoolekandeteenused. Riigiettevõttel on eesmärk sulgeda suured psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodud ja nende asemele rajada inimväärsete elamistingimustega väikesed ning hubased kodud.

Hoone ehituseks läheks plaanide kohaselt sügisel, valmis saaks aasta pärast.

Suurte hooldekodude sulgemine toimub kogu Eestis lihtsal põhjusel – igal inimesel on õigus elada kodus, mitte institutsioonis. Tänaseks on üle Eesti sulgetud juba üheksa suurt kombinaat-tüüpi asutust, kolm ootavad veel oma järge ja hetkel on Hoolekandeteenused AS-l 21 ööpäevaringse toetusega kodu. Kaasaegsed elamistingimused on saanud juba enam kui 1000 inimest.

Linnapea Priit Värk peab kodu rajamist heaks uudiseks Paidele ja Järvamaale, sest loob meie enda inimestele paremad võimalused eluga toimetulekuks kodu lähedal. „Nii Eestis kui välismaal on varasemad kogemused tõestanud, et sellised kodud mõjuvad sealsete inimeste tervisele hästi ja aitab neil panustada meie kogukonda. See, et inimesed pelgavad erihooldekodude rajamist oma kodupiirkonda, on mõistetav, kuid samas on see tihtipeale kantud teadmatusest ja hirmul on suured silmad. Tutvunud ise Pärnus samasuguse kodu tingimuste ja elukorraldusega ning uurides kogemusi mujalt, siis hirmudel alust ei ole," lausus Värk

Värk kommenteeris lõpetuseks, et Paide jaoks tähendab lisaks ca 1 mln euro suurust investeeringut ja potentsiaalselt kaheksat töökohta. „Ärme unusta siinjuures inimlikku aspekti, et tegemist ikkagi kellegi emade ja isadega, tütarde ja poegadega ning nii pakume neile võimalust elada täisväärtuslikumat elu kodu lähistel."

Korduma kippuvad küsimused
Vastab Hoolekandeteenused AS

Miks tuuakse psüühilise erivajadusega inimesed kogukondadesse elama?
Kõik inimesed on loomult sarnased: me tahame elada kodus ja suhelda kogukonnaga, olla tegusad ja kasulikud. Institutsioonis elamine seda võimalust ei paku. Seepärast luuakse kogu Euroopas suurte erihooldekodude asemele kaasaegsed väikesed kodud, kus on esikohal inimene ja tema vajadused.
Eestis oleme kaasaegsed elamistingimused loonud juba enam kui 1000 inimesele.

Mis tüüpi kodu Paidesse tuleb?
Loodavas elamus on neli korterit. Igas korteris on kuus privaatset magamistuba, avar elutuba ühistegevusteks ning vajalikud abiruumid. Me rajame kodu, mitte hooldekodu või raviasutust.

Kes siia elama asuvad?
Paidesse tulevad Järvamaalt pärit inimesed, kes soovivad tulla tagasi kodukohta. Siin hakkavad elama psüühikahäiretega inimesed - need on elu jooksul tekkinud probleemid, mis võivad tabada igaüht. Seetõttu on elanike seas inimesi erinevatelt elualadelt. Psüühikahäired on ravimitega kontrollitavad ja paljud meie elanikud saavad osaleda tööturul, tegeleda hobidega jne.

Kuidas see kodu erineb näiteks psühhiaatriahaiglast?
Haiglas ravitakse kriisis, raskes depressioonis või sõltuvusprobleemidega patsiente. Meie elanikud ei vaja haiglaravi, vaid sotsiaalteenust. Aitame neil haigusega võimalikult hästi toime tulla ning tegusalt elada - näiteks abistame rahaasjade planeerimisel, söögi valmistamisel, töö leidmisel jne.

Mida elanikud päeval teevad?
Elukorraldus sarnaneb tavapärase koduse elurütmiga. Elanikud tegelevad majapidamistöödega, osalevad söögi tegemises, tegelevad aiandusega ning võimalusel käivad ka tööl. Vabal ajal tegeletakse hobide ja huvitegevustega nii kodus kui ümbruskonnas.

Kas psüühikahäirega inimesed on ohtlikud?
Me teame iga Paidesse tuleva inimese tausta - kellega ja kus ta elada soovib või kuidas ta erinevates olukordades käitub. Paidesse kolivad erivajadusega inimesed ei ole ohtlikumad kui ülejäänud Paide linna elanikud. Seda kinnitab ka politsei statistika, et tavaintellektiga ja psüühiliste erivajadustega inimeste vägivallategude statistikas ei ole erinevust.

Kas lastel on elanike läheduses ohutu?
Meil on mitmed kodud lasteaedade läheduses ja meil ei ole teada ühtegi korda, kui lapsed oleksid selle tõttu kannatanud. Osades kogukondades on tekkinud hoopis tore läbikäimine. Sellele aitab kaasa, kui õpetajad ja lapsevanemad räägivad lastega erivajadustest ja julgustavad nendel teemadel arutlema ning küsima.

Kuidas lastele seletada psüühilist haigust?
Hea on tuua võrdlus füüsilise tervisega. Mõni inimene murrab jalaluu ja kipsis oleku ajal vajab abi. Mõnikord ei kasva luu korralikult kokku ja jalg jääbki tunda andma. Nii on ka vaimse tervisega - mõni haigus läheb ise üle, mõni vajab pikemat ravi. Mõni inimene ei tervene täielikult ja haigus annab ikka tunda, eriti kui õrnem koht uuesti viga saab.

Mida teha, kui elanikega tekib arusaamatusi?
Naabritel võib vahel tekkida arusaamatusi. Seda võib ette tulla ka meie kodu elanikega, eriti alguses, kui inimesed alles kohanevad uue kodu ja uue eluga. Nagu ikka, aitab see, kui selgelt välja tuua erimeelsuse põhjus ja mis võiks olla lahendus. Meie kodus on alati kohal ka töötajad, kes on valmis aitama, kui meie elanikega tekib arusaamatusi.

Teate koostas ja toimetas:

Maarit Nõmm
avalike suhete peaspetsialist
51 46 043
maarit.nomm@paide.ee