« Tagasi

Tuleohtliku aja piirangud UUENDATUD 22.07.2021

21. juulist 2021. a kuulutati tuleohtlik aeg välja lisaks Jõgeva-, Lääne- ja Ida-Virumaale ka Pärnu- ning Tartumaal. Seni jõus olnud piirangud muutuvad kehtetuks Järvamaal. Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud grillimine, lõkke tegemine, suitsetamine ning sisenemine mootorsõidukiga sh parkimine va turbatöötlemis-, põllumajandus- ja metsatöödeks. Varem jõus olnud viibimispiirang ülalmainitud aladel muutub kehtetuks.
Tuleohtliku aja piirangute kaart 22

Selline keeld on Eestis esmakordne, kuid praegu hädavajalik, sest tänavu on aset leidnud 659 metsa- ja maastikutulekahju (neist 100 juulis), millest paljud on alguse saanud mootorsõidukist väljunud sädemest, teatab Päästeamet. Ka väike eksimus looduses võib kaasa tuua rängad tagajärjed – metsa- ja maastikupõlengud ohustavad loodust, seal elavaid loomi, inimesi ja nende kodusid.
 
Metsas võib vajadusel metsatöid läbi viia, seejuures vastutab sealse tegutsemise eest metsaomanik ise. Samuti on lubatud ka turbatöötlemise- ja põllumajandustööd. Teha lõket ega grillida ei tohi ka isiklikus ega RMK metsas. „Grillida võib ainult oma isiklikus aias ning lõket teha ettevaatlikult ja mõistusega. Lõkkease peab olema mulla- või kivivalliga piiratud ning ilm ei tohi olla tuuline," ütleb Päästeameti ennetusosakonna ekspert Sandra Repp. Lõkke juures peavad olema esmased tulekustutusvahendid. Enne lõkke juurest lahkumist tuleb veenduda, et lõke oleks täielikult kustunud – lõkkel tuleb lasta täielikult ära põleda või see veega kustutada.
 
21. juulist 2021 kehtestas Päästeamet tuleohtliku aja järgnevates Eesti maakondades: 
Ida-Viru maakond;
Jõgeva maakond;
Lääne-Viru maakond;
Pärnu maakond;
Tartu maakond.
 
Nimetatud maakondades on TULEOHTLIKUL AJAL metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal KEELATUD:
  • küttekoldevälise tule tegemine;
  • grillseadme kasutamine;
  • suitsetamine;
  • mootorsõidukiga liiklemine v.a. metsamajandustöödega, põllumajandustöödega või turbatöötlemisega seotud sõidukid.
Piirangud kehtestati Tuleohutuse seaduse § 16 lg 1 punktide 1-4 alusel, arvestades ilmastikuprognoosi, ilmateenistuse poolt peetavat tuleohukaarti, tuleohu kõrget taset ja piirkondlikku metsa- ja maastikutulekahjude esinemissagedust. Keeld kehtib kuni korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni.
 
Palume kõrval maakondades reisides hoida piirangutest kinni, sest ohutus algab Sinust!
Piirangute täitmisel hoiavad silma peal Päästeameti patrullid.