« Tagasi

Roosna-Alliku lasteaia rekonstrueerimise plaan kiideti heaks

Paide linna taotlus Roosna-Alliku lasteaia Hallik rekonstrueerimiseks Euroopa Liidu struktuurivahenditest kiideti heaks. Projekti käigus rekonstrueeritakse ja muudetakse energiatõhusamaks kogu Roosna-Alliku Nooruse 3 aadressil asuv hoone, kus lisaks lasteaiale kasutavad ruume ka noortekeskus ja perearstikeskus.

"Oleme Roosna-Alliku lasteaia hoone remondi plaanidele rahastust otsinud pikka aega ning tänane positiivne otsus on rõõmusõnum kõikidele, eelkõige kohalikule kogukonnale. Lapsevanaemana on mul siiralt hea meel, et  vanemad ei pea enam muretsema laste heaolu pärast, sest peale lasteaia rekonstrueerimist on seal tänapäevastele standarditele vastavad ruumid," lisas abilinnapea Siret Pihelgas.

Rekonstrueerimise projekti kogumaksumus on 676 299,61 eurot, millest abikõlbulike kulude (kulu, mis on põhjendatud, mõistlik ja vajalik ning mõjutab otseselt hoone energiakasutust) alla kuulub 640 591 eurot. Avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia edendamiseks Roosna-Alliku lasteaias taotleti abikõlbulike kulude katmiseks toetust 62% ulatuses, mis kinnitati täies mahus ehk 397 166,42 euro suuruses. Projekti ülejäänud kulud kaetakse Paide linna eelarvest ning tööde lõpule viimiseks suurendatakse linna omaosalust. 
 
Energiamärgise C saavutamiseks teostatakse Nooruse 3 aadressil järgmised tööd:  
  • soojustatakse sokkel, välisseinad, pööningu vahelagi, katuse alune ning vahetatakse välja katuse kattematerjal 
  • hoonele paigaldatakse hüdroisolatsioon, mis väldib sokliseinte märgumist ja läbikülmumist; 
  • uuendatakse küttesüsteemi ning drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteem 
  • paigaldatakse päikeseenergia paneelid (30 kW)  
  • paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteemid ning energiatõhusamad avatäited 
  • lõuna-idasuunalistele akendele paigaldatakse suvised päikesekaitserulood ning uuendatakse valgustust 
Rekonstrueerimise tulemusena saab Nooruse 3 majast kaasaegne ning ohutu hoone. Kuna maja on varasemalt kahjustanud nii suurveed kui uputused, siis aitab rekonstrueerimine edaspidi kokku hoida iga-aastaseid jooksvaid kulutusi (nt uputuste likvideerimine ja sellest tingitud sanitaarremondid). 
 
Lasteaed Helliku hoone on valminud 1964. aastal. Lisaks kahele tegutsevale lasteaiarühmale toimuvad majas erinevad huviringid nii beebidele, lasteaialastele, noortele kui ka täiskasvanutele ning ujula, mida kasutavad ka ümberkaudsed elanikud. Samas hoones asub eraldi sissepääsuga Vee Perearstikeskuse (Paide Arst OÜ) Roosna-Alliku filiaal.