« Tagasi

Mäeküla Nurga kinnistu detailplaneering vastuvõtmiseks 13.09.2021

Detailplaneeringu  koostamise  eesmärk  on  Paide  linnas  Mäeküla  külas  Nurga  kinnistule  ruumilise terviklahenduse loomine toitlustus‐ ja teenindushoone, vedelkütuse tankla, autode selvepesula ning neid teenindavate rajatiste rajamiseks. 
Planeeringuala suurus on ca 3,3 ha ning see hõlmab Nurga kinnistut ja sellega piirnevaid 15175 Paide – Mündi ‐ Mäeküla tee ning 2 Tallinn‐Tartu‐Võru‐Luhamaa tee lõike. 
 
Lisamaterjalid:
 
Kooskõlastused: