« Tagasi

Järvamaa Keskraamatukogu pakub tööd

Järvamaa Keskraamatukogus on avalik konkurss vanemraamatukoguhoidja ametikohale (1,0 kohta), mille kandideerimise tähtaeg on 1. oktoober 2021.

Vanemraamatukoguhoidja ülesanneteks on:
 • maakonna raamatukogutöötajate täiendkoolituste korraldamine
 • ürituste korraldamine, huvitegevuse organiseerimine, kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine
 • lugejateeninduse arendamisele kaasa aitamine
 • kogude töötlemine
Kandidaadilt eeldame:
 • kõrgharidust (võib olla omandamisel);
 • eesti keele oskus (C1);
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus;
 • isikuomadused: algatusvõime, suutlikkus töötada iseseisvalt ja meeskonnas, paindlikkus muudatustele tööülesannetes ja -tingimustes, koostöövalmidus, väga hea suhtlemisoskus, viisakus, tasakaalukus, lojaalsus, kohusetundlikkus.
 • Kasuks tuleb: raamatukogus töötamise kogemus, täiendavate võõrkeelte oskus, B-kategooria juhiluba ja auto kasutamise võimalus.
Omalt poolt pakume:
 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • enesetäiendamise võimalust
Kandidaadil palume esitada järgmised dokumendid:
 • avaldus
 • CV
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töökoht: Järvamaa Keskraamatukogu, Lai 33, Paide linn, Järvamaa
Dokumendid esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2021 Järvamaa Keskraamatukogu direktori Jane Kiristaja e-postile: janekiristaja@raamat.paide.ee
Täiendav info telefonil: 55915330