« Tagasi

Sillaotsa kalmistule plaanitakse ehitada moderne tavandihoone

Sillaotsa kalmistule plaanitakse ehitada uus tavandihoone/leinamaja matuseteenistuste läbiviimiseks koos vajalike abiruumidega. Lisaks rajatakse tavandihoonest idasse jäävale haljasalale urnimüür(id) ja korrastatakse kalmistu külastajatele mõeldud parkimisala. Juurdepääs kalmistule säilib olemasolevalt Kalmistu teelt ning seda ümber ei korraldata.

Paide Sillaotsa kalmistu on ajaloomälestis, mis pärineb 19. saj. keskpaigast ja asub looduslikul seljandikul. Kalmistu koosneb kolmest üksteisest selgelt eristatavast osast, millest ida-kirde poolne on kõige vanem. Vanemast osast lääne-edela poole jääv ala on kasutusele võetud 1920 – 30ndatel aastatel ja lõuna pool paikneb 1970ndatel kasutusele võetud osa. Põhja ossa jääb ühekordne tavandihoone, mis ei vasta enam tänapäevastele nõuetele ja on kavas lammutada. Paide Linnavalitsus soovib ehitada uue Sillaotsa kalmistu tavandihoone, rajada kalmistule urnimüüri ja korrastada parkimisala.

Projekteerimistingimuste andmine (korraldus nr 347) on Paide linna üldplaneeringuga kookõlas.