« Tagasi

Kinnitati prjekteerimistingimused Sillaotsa ja Tarbja külade vaheliseks jalg- ja jalgrattateeks

Paide linn plaanib 2021-2023 aastatel projekteerida ja ehitada Sillaotsa küla ja Tarbja küla ühendava jalg- ja jalgrattatee, mis on vajalik ohutuma liiklemise tagamiseks, kuna praegu toimub jalakäijate ja jalgratturite liikumine teepeenral. 

Planeeritav tee on ligikaudu 2,95 km pikk ja planeeritud valgustatuna 2,5 m laiuse asfaltbetoonkattega teena.
 
Projekteerimistingimused kinnitati korraldusega nr 346. Korralduse nr 346 valgustuse põrhiprojekt lisa.