10.11.21
TAGASI AVALEHELE

 

Toimetaja: TEELE SEIRE
« Tagasi

Sargvere küla Metsatuka geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Järva maakonnas Paide linnas Sargvere külas katastriüksusel Metsatuka (katastritunnus 56701:001:0658). Katastriüksuste omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Maa-amet.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,48 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 uuringukaeveõõnt ja kuni 30 puurauku. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv, täiteliiv, ehituskruus ja täitekruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 240 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on teede- ja üldehitusehitus või täitepinnas. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=20048
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=76965

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.