10.11.21
TAGASI AVALEHELE

 

Toimetaja: TEELE SEIRE
« Tagasi

Paide linnavolikogu 16.03.2023 istungi päevakord

Paide linnavolikogu istung 16. märtsil 2023 algusega kell 13.00 Paide raekojas.                         
Ülekande link: videolevels.com/paide

Eelnõud

Päevakord:

1. Informatsioon. Sihtasutus Ajakeskus Wittenstein
Ettekandja: sihtasutuse Ajakeskus Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa
 
2. Kokkuvõte keskkonnakomisjoni tööst 2022. aastal
Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Siret Pihelgas
 
3. Kokkuvõte eelarvekomisjoni tööst 2022. aastal
Ettekandja: eelarvekomisjoni esimees Vilina Hange
 
4. Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Puuvilja tn 20, 29, Puuvilja tänav T5 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine"
Ettekandja: abilinnapea Karl Jakobson
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Siret Pihelgas
 
5. Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Pärnu jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu kehtestamine"
Ettekandja: abilinnapea Karl Jakobson
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Siret Pihelgas
 
6. Paide Linnavolikogu määruse eelnõu „Paide Linnavolikogu 24. mai 2018 määruse nr 35 "Kaasava eelarve menetlus" muutmine"
Ettekandja: linnapea Kulno Klein
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Valeri Ivanov
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Anneli Suits
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Siret Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Vilina Hange
 
7. Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Viisu Lasteaed Rõõmupesa ja Tarbja Lasteaed-Kooli ümberkorraldamine"
Ettekandja: abilinnapea Piret Moora
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Anneli Suits
 
8. Paide Linnavolikogu määruse eelnõu „Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine"
Ettekandja: abilinnapea Piret Moora
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Valeri Ivanov
 
9. Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Pearaha suuruse kinnitamine 2023. aastaks"
Ettekandja: abilinnapea Piret Moora
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Vilina Hange
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Anneli Suits
 
10. Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku ja suunise andmine Paide linna esindajale mittetulundusühingu Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku üldkoosolekul mittetulundusühingu lõpetamise ja likvideerimismenetluse alustamise otsuse vastuvõtmiseks"
Ettekandja: abilinnapea Piret Moora
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Anneli Suits
 
11. Paide Linnavolikogu otsuse eelnõu „Sihtkapitali "Õpihimuline Noor" nõukogu koosseisu kinnitamine"
Ettekandja: linnapea Kulno Klein
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Anneli Suits
 
12. Paide Linnavolikogu 19. novembri 2021 otsuse nr 61 „Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Anneli Suits