« Tagasi

Otsitakse särasilmset juhti Paide muusika- ja teatrimajale

Paide linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Paide Muusika- ja Teatrimaja direktori ametikohale

Direktor juhib ja korraldab Paide Muusika- ja Teatrimaja tegevust tagades asutuse tulemusliku ja häireteta toimimise ning arengu. Koostöös toreda meeskonnaga saab ta korraldada Paide linna kultuurisündmusi, arendada Paide linna teatrit, pakkuda võimalusi osalemiseks huvialaringides, hoida alal kultuuritraditsioone jpm.

Nõuded kandideerijale:

  • on innovaatiline ja loov ning omab julgeid visioone asutuse arendamiseks;
  • omab kõrgharidust (soovitavalt kultuurivaldkonnas) ning juhtimiskompetentse organisatsiooni arengu juhtimise, personalijuhtimise ja ressursside juhtimise valdkonnas;
  • omab teadmisi asutuse juhtimisest ja majandustegevusest, sh eelarve koostamise oskust;
  • omab projektide juhtimise kogemust;
  • omab kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskust;
  • nõutavad isikuomadused: algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus, väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, vastutustunne, usaldusväärsus, korrektsus, pingetaluvus;
  • nõutav keeleoskus: eesti keel kõrgtasemel, kasuks tuleb võõrkeelte oskus.

 

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Direktori töötasu on 2000 eurot (bruto).

Avalduste esitamise tähtaeg on 24. september 2023. a. Koos avaldusega palume esitada CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimisdokumendid palume saata e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee.

Lisainfot saab küsida Paide Linnavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialistilt tel 509 7675.