« Tagasi

Keskkonnaamet küsib arvamust keskkonnaloa taotlusele

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ettevõtte Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820) esitatud keskkonnaloa taotluse ja tunnistanud selle nõuetekohaseks 08.05.2024. Ettevõte taotleb keskkonnaluba Paide presskonteineritega ümberlaadimisjaama rajamiseks. Ettevõtte aastane planeeritav käitlusmaht on kuni 6800 tonni.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-127929, dokument nr DM- 127929-1.