« Tagasi

Konkurss Sookure lasteaia direktori ametikohale

Paide linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Paide Sookure lasteaia direktori ametikoha täitmiseks.

Nõuded kandideerijale:

  • kõrgharidus;
  • pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
  • teadmised personalitöö ja asjaajamise korraldamisest;
  • eelarve koostamise oskus;
  • kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus;
  • eesti keele oskus C-1 tasemel;
  • nõutavad isikuomadused on: juhtimisoskus, algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus, väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus, vastutustunne, usaldusväärsus, korrektsus, pingetaluvus, empaatiavõime ja tolerantsus.

Töökoha asukoht: Paide linnas, lasteaed (14 rühma) asub alates 01.09.2024 kolmes majas – Paides, Soo tn 16; Tarbja külas, Kooli tn 1 ja Viisu külas, Pargi tee 6. Infot leiad: sookure.edu.ee.

Tööle asumine: 1. august 2024.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „Lasteaed" palume saata hiljemalt 15. juuliks 2024 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee.

Rohkem infot on konkursikuulutuses.