« Tagasi

Neljale bussipeatusele kohanime määramise eelteade


Paide Linnavalitsus avalikustab bussipeatustele kohanime määramise eelnõu. Tulenevalt kohanimeseadusest on kohalik omavalitsus kohustatud kohanime määramise eelnõu avalikustama vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Bussipeatustele kohanime määramise eelnõu avalikustamine toimub ajavahemikul 24.05.2023-08.06.2023 Paide linna kodulehel.

Arvestades mittetulundusühingu Järvamaa Ühistranspordi Keskus taotlusi ning tuginedes Eesti Vabariigi seadusandlusele ja Paide linna õigusaktidele soovitakse määrata neljale bussipeatusele järgmised nimed: 

  • Paide linnas Pärnu tänava ääres mõlemal pool teed olevatele kahele bussipeatusele nimeks "Vaksali";
  • Mäeküla külas (Paide linn) Paide-Mündi-Mäeküla tee ääres olevale bussipeatusele nimeks "Nurga";
  • Mäeküla külas Mäeküla-Koeru-Kapu tee ääres olevale bussipeatusele nimeks "Teeotsa".

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Paide linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Paide Linnavalitsus
Keskväljak 14
Paide  72711 
Tel: +372 38 38 600
paide@paide.ee

Teate koostas:

Eliise Peelo
Avalike suhete peaspetsialist
Paide Linnavalitsus
(+372) 5627 5233
eliise.peelo@paide.ee