« Tagasi

Vabaühendused on oodatud registreerima teabepäevale "Ettevõtlus kogukonnas"


Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator, sihtasutus Järvamaa ja sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus kutsuvad reedel, 9. juunil kell 9.30-15:00 Järva-, Jõgeva- ja Viljandimaa vabaühendusi ja kogukondi Järvamaale Koigi mõisa teabepäevale „Ettevõtlus kogukonnas." 

Teabepäeval tutvustab Olavi Israel Viljandis asuva Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori pakutavat tuge kogukondadele ning kogemusi jagavad Valma, Käru, Penuja, Umbusi kogukondade esindajad. Antakse ülevaade tugi-ja rahastusvõimalustest kogukondadele. Päevajuhi Mari-Liis Dolenko abiga kogume ajurünnaku meetodil ideid, milliseid tegevusi ja teenuseid eri kogukonnad ühiselt osutada võiksid ja millist tuge nad ettevõtluse ja ühise tegutsemise juures vajaksid.

Teabepäev on osalejatele tasuta.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine kuni 6. juunini.
 

 

AJAKAVA
 

9:30-10:00 Kogunemine ja tervituskohv

10:00-10:20 Teabepäeva avamine. Toomas Tammik, sihtasutuse Järvamaa nõukogu esimees, Järva vallavanem

10:20-11:00 Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator ja kogukondadele pakutavad teenused. Olavi Israel, Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaatori juhataja

11:00-12:15 Kogukonnateenuste pakkumise kogemuslood: Anne Schvede (mittetulundusühing Valma külaselts), Elari Hiis (Käru küla kogukonnaprojekt), Märt Helmja (Tartu Ülikooli Energiaühistu), Jako Jaagu (Umbusi küla kogukonnaprojekt)

12:15-13:00 Lõuna

13.00-13.45 Tugi- ja rahastusvõimalused kogukondadele: praegused ja tulevikuteenused arenduskeskustelt, projektid (LEADER, KÜSK, KOP)

13:45-14:45 Ajuraju teemadel "Milliseid teenuseid võiksid kogukonnad ühiselt osutada?" ja "Millist tuge saab pakkuda ettevõtlusinkubaator?"

14:45-15:00 Kokkuvõte ja päeva lõpetamine