KAASAV EELARVE 2020 HÄÄLETUS

 

Hea paidelane!

Ootame Sinu arvamust, millist kaasava eelarve ettepanekut toetada!

Hääletus avati 8. oktoobril ning kestab 23. oktoobrini (k.a) 2020.

Hääletusel saavad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on rahvahääletuse väljakuulutamise päeva seisuga Paide linnas.

 • Elektrooniliselt hääletades identifitseeritakse ennast ID-kaardi või mobiil-IDga;
 • Paberkandjal saab hääle anda Paide Linnavalitsuses aadressil Pärnu tn 3, Roosna-Alliku piirkonnakeskuses Pargi tn 10 ning linna raamatukogudes (Järvamaa Keskraamatukogus, Sargvere, Tarbja ja Viisu raamatukogudes).

Paberkandjal saab hääletada ainult nimetatud aadressidel ehk paberkandjal hääletamine eeldab piirkonnakeskusesse või raamatukogusse kohale minekut ning seal allkirja andmist. Muul moel paberkandjal hääli vastu ei võeta.

Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

NB! Juhul kui sisselogimine kohe ei õnnestu, avage oma arvutis uus tühi veebilehitseja (Chrome, Mozilla, Explorer)

Hääleta nii:

1. Logi ennast sisse (lehe ülaservas nupp LOGI SISSE)

2. Tutvu ettepanekutega (allpool) ja vali oma lemmik

Hääletamine

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

See väli on kohustuslik.
Hääletamiseks peab olema Paide linna kodanik
See väli on kohustuslik.

See väli on kohustuslik.

Ettepanekute kirjeldused (klikkides pealkirjal, avaneb pikem selgitus)

 • Multifunktsionaalne spordiväljak Paidesse
  Paides puudub käesoleval hetkel multifunktsionaalne seintega sportimisväljak, kuid vajadus selle järgi on olemas, sest jalgpalliharrastajaid lapsi on Paides väga palju. Lisaks on seal võimalik harrastada nii korvpalli kui võrkpalli. Sihtrühmaks on kõik jalgpalli, korvpalli ja võrkpalli harrastavad noored ja täiskasvanud Paides ning lähiümbruses. Multiväljak mängualaga 30x20m. Võimalik asukoht Paide linn, Ristiku piirkond.

 • Tehisjärve rannaala arendamine ning ujuvsilla rajamine
  Paide tehisjärve rannaala arendamine uue ujuvsilla rajamisega ning liivaala suurendamisega. Uue ujuvsilla rajamisega ja liivaala suurendamisega muutuksid hüppesillad atraktiivsemaks, kahe olemasoleva ja uue ujuvsilla vahele tekiks suletud akvatooriumi, kuhu oleks võimalik rajada ujumisrajad ning ujuvsilla äärde oleks võimalus rajada vesiratta ja paadi rendikohti. Liivaala suurendamiseks suureneks rannaala.
   
 • Paide tehisjärve äärsete rannavõrkpalli väljakute rekonstrueerimine
  Paide tehisjärve äärsete rannavõrkpalli väljakute rekonstrueerimine. Rekonstrueeritud väljakud oleksid järgmiseks arenguetapiks juba rajatud tribüünidele, väljakute piirdeaedadele, valgustusele, rannamajale. Oluliselt paraneks treeningute ja turniiride läbiviimise kvaliteet. Tehisjärve äärsete rannavõrkpalli väljakutel võimalus treeninguid läbi viia igal kellaajal, treeningaeg ei sõltu spordisaali avamise ajast. Rannaspordikeskuse loomine Paide tehisjärve äärde tekitab lisandväärtuse praegu olemasolevate sportimisvõimaluste juurde. Spordikompleks aitab kaasa terviseedendusele ning tervislike eluviiside propageerimisele.
   
 • Joodi mänguväljak

  Aastatega on Joodi suvilapiirkonnast kasvanud populaarne püsielanikega linnaosa. Eriti hinnatud on piirkond noorte, lastega perede poolt. Joodil asuvale haljasalale mänguväljaku püstitamine parandab tunduvalt Joodi piirkonna lastega perede elukvaliteeti ja soodustab linnaosa elanike sotsiaalset suhtlust. Mänguväljaku olemasolu liidab inimesi ning muudab uute perede kohanemise piirkonnas lihtsamaks.

 • Madalseiklusrada Roosna-Allikule

  Madalseiklusrada pakub aastaringselt põnevaid ja arendavaid tegevusi 3.-14.a lastele ja noortele. Roosna-Alliku piirkonnas on palju selles vanuses noori. Rada võimaldab neil veeta oma vaba aega rohkem õues rajal seigeldes, ennast füüsiliselt proovile pannes ja arendades omavahelisi sotsiaalseid oskusi. Rada on oluline noorte ja laste motiveerimiseks viibida värskes õhus ja füüsilisteks tegevusteks, noorte ja laste tervislike eluviiside kujundamiseks, Roosna-Alliku Põhikooli õpilaste õuevahetundide rikastamiseks ning liikumistundide rikastamiseks.

 • Ajaloolise Sargvere mõisapargi korrastamine

  Ajaloolise Sargvere mõisapargi korrastamine. Korrastatud mõisapark on atraktiivne kogukonnale ja külalistele. Mõisapargi korrastamisel planeeritavad tööd:

  • Pargiteede korrastamine – olemasolevate teede täitmine killustikuga;
  • Pargipinkide soetamine – mõisapargis puuduvad pargipingid, kus külastajad saavad nautida ümbrust;
  • Piirdemüüride väravate korrastamine;
  • Taimede sildistamine – park on liigirikas, sobib nii õppematerjaliks ning oleks põnev nii suurtele kui väikestele külastajatele.