JUHISED VABARIIGI VALITSUSELT JA AMETITELT

Lisaks on tõlgitud kõik eriolukorda puudutavad õigusaktid inglise ja vene keelde ENG - Emergency Situation  ja RUS - Чрезвычайное положение

RIIGI INFOTELEFONID

1247 Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)

1220 Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta)

112 Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

5301 9999 Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h)

 

TESTIMINE PAIDE LINNAS

 Alates 16. aprill on Paides, Tallinna tn 45 (parkla) avatud koroona testimise läbisõidupunkt.

 • teste on võimalik anda ülepäeviti ja 4 h korraga.
 • Kaitseliit ja Naiskodukaitse aitab hoida korda ja kontrollib isikuttõendavat dokumenti.
 • testimine viiakse läbi ainult perearsti saatelehega inimestele.

 

ERIOLUKORRAGA SEOTUD TEATED PAIDE LINNAS

Linnavalitsus

Haridusasutused

Sotsiaalvaldkond ja tervishoid

Kultuur ja vaba aeg

Ehitus ja planeeringud

Ettevõtjale

Ühistransport

 

12. mai

 • 18. mail, koos eriolukorra lõppemisega, algab töö linnavalitsuse majades. Linnakodanikke võetakse vastu ainult eelneval kokkuleppel.
 • Sotsiaalteenuseid saavatel klientidel on võimalus linnavalitsust külastada kahel päeval nädalas- esmaspäeval ja neljapäeval.
 • Linnavalitsuse hoonetesse (Pärnu tn 3 ja raekoda) sisenevatel klientidel on kohustus desinfitseerida käsi ja kanda maski.
 • 18. mai avatakse laste mänguväljakud. Välijõusaalid on avatud alates 4. mai.
 • 18. mai avatakse Viisu, Roosna-Alliku Helliku ja Tarbja lasteaed, Sargvere rühm. Tarbja lasteaia valverühm on avatud 11.maist, Helliku lasteaia valverühm on avatud 12. maist. Sookure lasteaed jätkab tegevust esialgu Tallinna 49 hoones.
 • PAIde lasteaed avab mõlemad majad 18. mai.
 • Paide Kunstikool alustab 18. maist õppetööd tunniplaani alusel.
 • Eriolukorra lõppemisega saab lastevanematel läbi ka vabastus kohatasust.

20. aprill

Paide Linnavalitsuse hoone aadressil Pärnu 3 avatakse sotsiaalteenuste osutamiseks kahel päeval nädalas- esmaspäeval ja neljapäeval.
Hoone on avatud neile, kes ei saa sotsiaalosakonnaga telefoni või e-kirja teel asju ajada.

Uksest sisenedes on kliendil kohustus maski kasutada ja käsi desinfitseerida (vajalikud vahendid saab linnavalitsusest).

15. aprill

Alates 16. aprillist avatakse Paides mobiilne koroonaviiruse testimiskoh

8. aprill

Suletud on Paide Linnavalituse hooned (aadressil Pärnu 3 ja Keskväljak 14) ning Roosna-Alliku teeninduskeskus. Vajadusl võtke ametnikega ühendust telefoni või e-kirja teel (kontaktid

3. aprill kell 12:00

Alates kella 12:00st on suletud Paide Linnavalituse hoone aadressil Pärnu 3

17.märts kell 8:00

 • Sargvere Vikerkaare rühm on suletud vähemalt 27. märtsini. 27. märtsil edastatakse uut infot lähtudes olukorrast. 
 • Tarbja lasteaias avatud valverühm, õpetajad töötavad graafiku alusel.

16.märts kell 12:45

 • Roosna-Alliku Lasteaed Hellik sulgeb ajutiselt uksed, sest lapsed on kodus.
 • Linnavalitsuses vastuvõttu ei toimu va erijuhtudel sotsiaalosakonnas ja perekonnaseisutoimingutega. Ka selleks tuleb leppida kohtumine eelnevalt kokku.
 • Linnavalitsuse ametnikud on kodukontorites ning vastavad e-mailidele ja telefonikõnedele. Kontaktid on leitavad https://paide.kovtp.ee/kontaktid

13.märts kell 14:10

Lasteaedade info

Täna (13.03) kell 13:00 kogunes Paide linnavalitsus ja lasteaedade direktorid ning kohtumisel tehti järgmised otsused:

 • Alates esmaspäevast on Sookure Lasteaed ja PAIde Lasteaed valverühmade režiimil ehk lapsi saab lasteaeda viia Tallinna tn 49. Seda põhjusel, et hetkel on emad ja isad vastutustundlikult käitunud ning lapsed on jäetud koju ning nii väheste laste arvuga pole mõistlik hooneid lahti hoida.
 • Viisu Lasteaed on suletud, sest hetke info põhjal saavad kõik lapsed jääda koju.
 • Tarbja lasteaed ja Roosna-Alliku Lasteaed Hellik jäävad avatuks.

Muudatustest teavitatakse ka kõiki lapsevanemaid.

12.märts kell 22:00

INFO Paide linna hallatavate asutuste kohta

Paide Linnavalitsus on pidanud jooksvalt nõu ja kontakteerunud ka mitmete hallatavate asutuste juhtidelega, siis selleks, et vähendada kontaktide hulka ja samal ajal ka paanikat, on järgmised otsused:

1. Esmaspäevast on kõik koolid suletud. Homme on koolid avatud kuni toimub õpetajate ja õpilaste instrueerimine distantsõppeks.

2. Lasteaiad on homme veel avatud. Lastevanematele on range soovitus, et kui vähegi võimalik, siis jätta lapsed koju. Esmaspäeva osas anname jooksvalt infot.

3. PAMT, Spordikeskus, Kunstikool, Raamatukogu, Noortekeskus, Muusikakool, rahavamajad, Järvamaa muuseum on homsest suletud. Jooksvalt anname infot millal taas avatakse.

Hoiame üksteist!

12.märts kell 18:00

Täna, 12.märtsil kogunes Paide linnavalitsus ja hiljem Järvamaa turvalisuse nõukogu ning selleks et COVID-19 koroonaviiruse levikut tõkestada vähendame otsekontakte ja teeme töökorralduses muudatusi. Elu ja tegemised lähevad edasi, kuid katsume üksteist hoida ja lähtume mõistuse piires printsiibist „parem karta kui kahetseda".

Töökorraldus linnavalitsuses:

 1. Linnavalitsuse uksed jäävad avatuks.
 2. Ametnikel, kelle töö võimaldab, siis on soovituslik jääda kodukontori.
 3. Kodanike vastuvõtust.
 • Soovitame klientidel telefoni teel ja elektrooniliselt suhelda.
 • Kui on võimalik, siis lükata kohtumine edasi.
 • Ametnikega kohtumised toimuvad kui see on hädavajalik ja eelnevalt tuleb leppida aeg kokku. Telefon: +372 38 38 600

Paide linna hallatavad asutused:

 1. Koolid ja lasteaiad ning teised asutused jäävad avatuks.
 2. Reisilt naasnud lastel tuleb jääda koju.
 3. Ekskursioonid edasi lükata.
 4. Koolides toimuvad spordivõistlused ja spordivõistlustele minekud edasi lükata.
 5. 100+ inimesega sündmused soovitame edasi lükata.
 6. Täiskasvanutel on soovituslik suhelda kooliga elektrooniliselt või telefoni teel.

Suletud on:

 • Alates reedest, 13. märtsist on suletud Eakate Päevakeskus.  

 

Linnavalitsus

 • 18. mail, koos eriolukorra lõppemisega, algab töö linnavalitsuse majades. Linnakodanikke võetakse vastu ainult eelneval kokkuleppel.
 • Sotsiaalteenuseid saavatel klientidel on võimalus linnavalitsust külastada kahel päeval nädalas- esmaspäeval ja neljapäeval.
 • Linnavalitsuse hoonetesse (Pärnu tn 3 ja raekoda) sisenevatel klientidel on kohustus desinfitseerida käsi ja kanda maski.
 • Paide linna omandis olevate avalike alade ajutine sulgemine ja kasutamise piiramine (Paide Linnavalitsuse 30.märsti 2020 korraldus nr 161)
 •  Ametnike kontaktid on leitavad siin või helistades üldtelefonil 383 8601 või 383 8600 
 • Sünni registreerimiseks palume esitada avaldus aadressile www.rahvastikuregister.ee.

  Avaldust saavad elektrooniliselt esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad. E-rahvastikuregistris sünni registreerimise avalduse esitamise juhend on leitav SIIT

 

Haridusasutused

 

 • 18. mai avatakse Viisu ja Roosna-Alliku Helliku lasteaed, Tarbja lasteaed, Sargvere rühm. Helliku lasteaia valverühm on avatud 12. maist. 11. maist on avatud Tarbja lasteaia valverühm. Sookure lasteaed jätkab tegevust esialgu Tallinna 49 hoones. PAIde lasteaed avab mõlemad majad 18. mai.
 • Eriolukorra lõppemisega saab lastevanematel läbi ka vabastus kohatasust.
 • 18. mai alustab õppetööd Paide kunstikool vastavalt tunniplaanile. 
 • Kõik Paide linna üldhariduskoolid on suletud ja viidud distantsõppele

Abiks lapsevanemale, õpilastele haridusasutustele:

Õpilastele toidu jagamise kord:

Alates esmaspäevast, 6. aprillist hakatakse õpilastele (kes soovivad ja vajavad koolitoidu koju toomist) toidupakke koju tooma üks kord nädalas ehk igal esmaspäeval.

Kes soovivad toidupakki koju ja pole sellest veel teada andnud, saavad seda teha kuni iga nädala neljapäevani, et jõuaks toiduained esmaspäevaks ära tellida.

Info toidupaki soovist tuleb edastada koolijuhile või kooli sotsiaalpedagoogile.

 

Sotsiaalvaldkond ja tervishoid

Eakatele toiduainete kojutoomine:

Eakatele hakatakse toiduaineid koju viima igal kolmapäeval. Toidukoti vastavalt soovile paneb kokku Selver, Paide Linnavalitsuse töötajad viivad need kodudesse. Toidusoovid palume teada anda esmaspäevaks.

Info toiduainete kojutoomise soovi kohta palume edastada: 

Paide Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. 

Infot koguvad sotsiaaltöö peaspetsialist Laura Kind (tel 383 8613, mobiil 589 98962), sotsiaaltöö spetsialistid Evelin Ehasalu (tel 383 8628, mobiil 583 62777), Andra Turro (tel 383 8629, mobiil 557 4742), Marit Leppoja (tel 383 8612, mobiil 583 76056).

Info võib edastada ka abilinnapea Anneli Tumanskile telefonil 526 6772.

 

Kultuur ja vaba aeg

 

Ehitus ja planeeringud

 

Ettevõtjale

 

Ühistransport

 • Vastavalt eriolukorrale teenindab AS GoBus Anna-Ardu liini ainult teisipäeviti