Korterelamute kinnistute korrastamise programmi eesmärgiks on toetada Paide linnas asuvate korterelamute ja nende kinnistul asuvate rajatiste funktsionaalsuse ning välisilme parendamist.

Toetust on võimalik taotleda korteriühistutel, ühise tegutsemise lepingu alusel tegutsevatel korteriomanikel ning korteriomanike ühisusel. Toetust eraldatakse ainult nende korterelamute renoveerimiseks, mis on kasutusse võetud enne 01. jaanuari 1995.a.

Kuni 24 korteriga korterelamul on võimalus taotleda 3200 euro ulatuses toetust ning 25-60 korteriga ja enam kui 60 korteriga korterelamutel vastavalt kuni 4800 eurot ja 6400 eurot viie aasta jooksul. Kokkuvõttes maksab Paide linn kuni 20 % tasutud ja kvaliteetselt teostatud tööde summast, kuid mitte rohkem kui eelpool toodud. 

Toetuse taotlemise kord

Taotluse leiad SIIT

Korterelamute välisfassaadi renoveerimiseks võetud laenu intressi tasumise toetamise eesmärgiks on aidata kaasa korterelamute välisfassaadide renoveerimisele, makstes toetuse taotlejale tagasi osa makstud laenuintressist peale intressi tasumist laenuandjale.

Välisfassaadi renoveerimise all mõistetakse töid, millega parendatakse hoone välisilmet ja soojapidavust. Toetatavate tööde hulka ei kuulu katuse remonttööd!

Toetust makstakse 2%-lise laenuintressi ulatuses. Toetuse saamiseks sõlmitakse leping Paide linna ja toetuse taotleja vahel, kus määratakse kindlaks toetuse maksmise tähtajad (kuus, kvartalis või kord aastas). Leping lõpeb toetuse saaja ja panga vahel sõlmitud laenulepingu lõppemisega või teistel lepingust tulenevatel tingimustel. Toetus makstakse välja peale linnavalitsusele pangaväljavõtte ja toetussumma arvutamise metoodika ning arve esitamist.

Toetuse taotlemise alused

Taotluse leiad SIIT

Toetussumma arvutamise metoodika