MTÜ ME HOOLIME SINUST

 

 

Raske ja sügava puudega laste hoid

 

 

         

 

Teenuse tutvustus ja eesmärk 

Raske ja sügava puudega laste hoid on tugiteenus, mille eesmärgiks on toetada lapsevanema töötamist, õppimist ja puhkeaega. Sihtgrupiks on raske ja sügava puudega 0-17(k.a)-aastased lapsed.

Teenust osutatakse:

  • päeval (pärast koolipäeva lõppu)
  • õhtuti
  • nädalavahetustel 
  • ööpäevaringselt

Lapsehoiuteenust saab kasutada vastavalt teie vajadusele ja soovile, seda eelnevalt kokku leppides.

Lapsehoidja tööeesmärgiks on teenuse osutamise kestel toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist - temaga rääkimist, lugemist, mängimist. Lähtume personaalselt lapse vajadustest.

Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest.

Kuidas teenusele saada?

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem avalduse sissekirjutusjärgsele kohalikule omavalitsusele (paide@paide.ee) või MTÜ Me hoolime Sinust.

Kui palju teenus maksab?

Lapsehoiuteenus on lapsevanemale Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega TASUTA! Suunamisotsuse puudumisel 5,58 eur / h.


Julgustame vanemaid tulema koos lapsega tutvuma meie võimaluste, ruumide ning personaliga. Selleks tuleks eelnevalt kokku leppida sobilik aeg. Küsimuste korral palume helistada või saata e- kiri.

Vajadusel aitame dokumentatsiooni asjaajamistel. Pöörduge julgesti!

 

MTÜ Me hoolime Sinust

10.02.22
 Kontakt
MTÜ Me hoolime Sinust
www.mehoolimesinust.ee
Telefon: 5374 1003
mehoolimesinust@gmail.com
Tallinna tn 49, Paide 72714
Toimetaja: MAARIT NÕMM