11.04.19

26. mail 2019 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised

EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED 2019

EELHÄÄLETAMINE

 

VALIMISPÄEV

N

16.05

R

17.05

L

18.05

P

19.05

E

20.05

T

21.05

K

22.05

N

23.05

R

24.05

L

25.05

P

26.05.2019

Paide

Paide

Sargvere

Viisu

 

Paide

Anna

Roosna-Alliku

Paide

Roosna-Alliku

Hääletamist ei toimu

Paide

Roosna-Alliku

Maakonnakeskuses hääletamine

12.00-20.00

Jaoskonnas hääletamine

12.00-20.00

Jaoskonnas hääletamine

9.00-20.00

e-hääletamine

 

9.00 - …                                                                                 …-18.00

Kodus hääletamine

                     
 

Maakonnakeskuse hääletamise jaoskonnakomisjon asub Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Paide linnas on valimisjaoskonnad ja hääletamisruumide asukohad järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 - Paide Muusika- ja Teatrimaja (Pärnu tn 18, Paide linn, Paide linn, Järva maakond, tel nr 5411 0216);

2) valimisjaoskond nr 2 - Järvamaa Keskraamatukogu (Lai tn 33, Paide linn, Paide linn, Järva maakond, tel nr 5411 0217);

3) valimisjaoskond nr 3 - Paide raekoda (eelhääletamise kolmandal päeval ja valimispäeval Keskväljak 14, Paide linn, Paide linn, Järva maakond), Sargvere keskushoone (eelhääletamise esimesel päeval Pikk tn 4, Sargvere küla, Paide linn, Järva maakond), Anna Vaba Aja Keskus (eelhääletamise teisel päeval Kanarbiku tee 4, Anna küla, Paide linn, Järva maakond), tel nr 5411 0218;

4) valimisjaoskond nr 4 - Roosna-Alliku Rahvamaja (eelhääletamise teisel ja kolmandal päeval ning valimispäeval Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik, Paide linn, Järva maakond) või Viisu Rahvamaja (eelhääletamise esimesel päeval Viisu mnt 4, Viisu küla, Paide linn, Järva maakond), tel nr 5411 0219.

NB! Palun jälgige Paide raekoja ja Roosna-Alliku jaoskonnakomisjoni tööaega ja asukohta. Tegemist on mobiilsete jaoskondadega, mis on avatud erinevates asukohtades erinevatel päevadel. Tegemist ei ole paralleelselt mitmes asukohas töötavate jaoskondadega. Juhul kui valija jaoskonnakomisjon on meelepärasel päeval mujal, siis palume minna jaoskonda, mis korraldab väljaspool elukohajärgset jaoskonda valimisi (nt Paide Muusika ja Teatrimajas asuv jaoskonnakomisjon)

Valimiste kaardirakenduses on avalik vaade, mille kaudu on võimalik vaadata, kus asuvad valija elukohajärgsed hääletamisruumid, kui sisestate otsingu reale enda elukoha aadressi. Avalik vaade asub https://valimised.rahvastikuregister.ee/.

Kodus hääletamine

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval.

Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus (kirjalikult või telefoni teel). Kirjalikke taotlusi võtab vastu Paide Linnavalitsus. Eelhääletamise päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi vastu ka jaoskonnakomisjonid. Taotlust saab esitada hiljemalt 26. mail kella 14.00-ni. Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile, seda ainult valimispäeval kella 9.00–14.00. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;

2) valija isikukoodi;

3) valija aadressi;

4) valija sidevahendi numbrit;

5) kodus hääletamise põhjust.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta selle esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Asukohas hääletamine

Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas. Valija asukohas hääletamist on võimalik läbi viia ainult 20. maist kuni 22. maini nende jaoskonnakomisjonide poolt, kes korraldavad  eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamist valija asukohas võib korraldada eeltoodud päevadel ajavahemikus kella 9.00–20.00.

Oma asukohas hääletada saab vaid juhul, kui valija on enne esitanud kirjaliku taotluse Paide  linnavalitsusele või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile. Taotlust saab esitada kuni eelhääletamise viimase päeva, see on 22. mai, kella 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib kõik valijate taotlused ja kannab valijate nimed väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate nimekirja.

Taotluses tuleb märkida oma asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks:

1) terviseseisund;

2) kõrge iga;

3) rasked teeolud;

4) transpordivõimaluste puudumine;

5) muud põhjused, mis takistavad valijat asukohast lahkumast.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta selle esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Valimiste üldinfo https://www.valimised.ee/et

Paide linna valimiskomisjoni esimees ja valimisjuht Nellika Valder tel 503 5410 või nellika.valder@paide.ee