7.03.22
TÄNAVAD, LIIKUS, TEEHOOLDUS

 

Paide linna teehoiukava 2018-2022

Paide linna poolt on hangete tulemusel välja valitud teede ja tänavate hooldusteenuse osutajad kuni 2022. aastani.

Paide linnas on linnale kuuluvaid teid ja tänavaid ligikaudu 255 km, lisanduvad veel erateed ja riigiteed. Linna teede talihooldus on jagatud viieks piirkonnaks, lisaks eraldi Paide linn ja kergliiklusteed.
Küsimuste ja probleemide korral tuleb pöörduda piirkonna teenusepakkuja poole.

 

PIIRKOND

TEID HOOLDAV ETTEVÕTE

VASTUTAV ISIK

KONTAKT

Anna-Puiatu-Purdi

OÜ Anna Kütus

Raivo Schilf

522 2447

Mustla

OÜ Kõrgemäe Agro

Karmo Viilup

5326 7250

Roosna-Alliku ning Viisu, Kirisaare, Koordi, Vedruka

OÜ Mahetooted

Andres Alev

5646 3768

Sargvere

FIE Raido Saavan

Raido Saavan

529 4530

Tarbja-Mündi-Viraksaare

OÜ Ten-Gal

Rando Rikberg

521 1028

Paide linn

OÜ Rarex Ehitus

Rasmus Romandi

Lühinumber:
15 220 (24h)

tel 5845 3439

Riigiteed ja Paide ringtee kergliiklustee

AS Tariston

AS Tariston

Lühinumber:
1510

tel 530 176 90

 

Allolevalt on ära toodud olulisemad nõuded talihoolde teostamiseks:

  • Lumest puhastamise aeg 8 tunni (rasketes oludes 12 tunni) jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist.
  • Paide linnas toimub kinnistute/talude juurdepääsuteedel lumetõrje koos üldise lumetõrjega nende kinnistute/talude juurde, kus alaliselt elavad inimesed.
  • Talihoolde alla kuulub lumetõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.
  • Talihoolduse teostamisel kehtib põhimõte, et inimesed pääseksid liikuma. Teed, mida läbivad liinibussid ja koolibussid ning mille ääres on bussipeatused, koolide ja lasteaedade juurdepääsuteed peavad olema puhastatud pool tundi enne koolipäeva algust ja ühistranspordi graafikujärgsetel kellaaegadel.
     

Linnavalitsuse kontaktisikud ja tellija esindajad:

Linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev

383 8646;
511 3380

mait.grigorjev@paide.ee


Paide külade piirkond
Peeter Saldre
504 4128
peeter.saldre@paide.ee
 

Roosna-Alliku piirkond
Peeter Saldre
504 4128
peeter.saldre@paide.ee

 

Kaevetööde ja tänavate sulgemise loa taotlemise blanketid.

Kaevelubade avaldusi menetleb

Ehituse ja järelevalve peaspetsialist Marek Kask
383 8636
5555 5951
marek.kask@paide.ee