18.01.19

Paide linna teehoiukava 2018-2022

Perioodil 29. mai 2017 - 14. mai 2022 Paide linnas teede ja tänavate aastaringset hooldust OÜ Rarex Ehitus. Töövõtuleping nr 13-1/17/97-1 on sõlmitud avatud menetlusega riigihanke „Paide linna teede ja tänavate hooldus 2017-2022" tulemusena.


Tänavahooldusealastest probleemidest saab teavitada:

Lumetõrjet teostavad Paide linna külade piirkonnas 2018-2022:

 • Tarbja-Mündi-Viraksaare piirkond – OÜ Ten-Gal Infotelefon: 521 1028
 • Sargvere piirkond - FIE Raido Saavan Infotelefon: 529 4530
 • Mustla piirkond - Kõrgemäe Agro OÜ Infotelefon: 5326 7250
 • Anna –Puiatu-Purdi piirkond - OÜ Anna Kütus Infotelefon: 522 2447
 • Roosna-Alliku piirkond ning Viisu, Kirisaare, Koordi, Vedruka piirkond - OÜ Mahetooted,  telefon: 5646 3768

Paide linnas on hooldatavaid teid ja tänavaid kokku ca 42 km. Aastaringse hoolde tegemise eesmärgiks on hoolde koosseisu kuuluvate kattega teede ja alade nõutavate seisunditasemete tagamine.

Töövõtja peab juhinduma teedele nõutavatest  seisunditasemetest ja seisundinõuetest, mis on määratud järgmiste õigusaktidega:


Kaardid:

Lepinguliste kohustuste hulka kuuluvad suveperioodil:

 • Teekatete ja alade märgpuhastus vaakumimuriga
 • Tolmu tekke vältimiseks niisutada/kasta kuiva ilma korral teepinda veega
 • Teekatete ja alade kuivpuhastus harjamisega (kogujaga)
 • Restkaevude (ca 200 tk.) äravoolu avade puhastamine vajaduse ilmnemisel lehtedest ja prahist tagamaks sademevee tõrgeteta ära voolamise
 • Bussiootepaviljonide (2 tk) ja bussi ooteplatvormide (22 tk) puhastamine
 • Suvine löökaukude parandamine
 • Pragude parandamine
 • Teekattemärgistustööd
 • Liiklusmärkide korrashoid ja paigaldus
 • Tellija tellitavad perioodilised remonttööd
 • Kruusateede hooldus

Lepinguliste kohustuste hulka kuuluvad talveperioodil:

 • Paide linna tänavate ja kõnniteede sahkamise teostamine
 • Paide linna tänavate ja kõnniteede libedustõrje teostamine
 • Lume koristamine kesklinna piirkonnast linna äärealadele
 • Bussiootepaviljonide (2tk) ja ooteplatvormide (22 tk) lume- ja libedusetõrje
 • Autoparklate talvine hooldus
 • Ülekäigukohtade talvine hooldus
 • Tänavate puhastus talvisest puistematerjalist
 • Talvine löökaukude parandamine

 

Kinnistuomaniku suvised ja talvised teehoolduse kohustused