« Tagasi

Paide linnavolikogu 13.10.2016 istungi päevakord

Paide Linnavolikogu 13. oktoobri 2016 istungi päevakord

Kell 13.00 Paide raekojas

1. Paide linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 (II lugemine)

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

2. Paide linna 2016. aasta III lisaeelarve (I lugemine)

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

3. SA Paide Haldus põhikiri

Ettekandja: õigusaktide väljatöötamise komisjoni esimees M. Nurmik

4. SA Paide Spordi- ja Tervisekeskuse põhikiri

Ettekandja: õigusaktide väljatöötamise komisjoni esimees M. Nurmik

5. SA Ajakeskus Wittenstein põhikiri

Ettekandja: õigusaktide väljatöötamise komisjoni esimees M. Nurmik

6. Varalise kohustuse võtmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

7. Pärimine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

8. Projekti „Järvamaa omavalitsustes hoolekandeteenuse osutamine" omafinantseerimise garanteerimine

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandjad:

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

9. Kingi vastuvõtmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

10. Ühinemislepingule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning nende volikogus läbivaatamise tulemus. (Õiend)

Ettekandja: Paide Linnavolikogu esimees P. Saldre