« Tagasi

Paide linnavolikogu 15.02.2018 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 15. VEEBRUARIL 2018. a ALGUSEGA KELL 13.00
PAIDE RAEKOJAS

Eelnõud saadavad siin

PÄEVAKORD:
Päevakorra kinnitamine
1. Paide linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine (2. lugemine)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

2. Roosna-Alliku Vallavolikogu 26.09.2013 määruse nr 23 Roosna-Alliku valla raamatupidamise sise-eeskiri" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: finantsosakonna juhataja K. Kört
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

3. Paide Vallavolikogu 27.03.2014 määruse nr 5 „Koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavad meetmed" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

4. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

5. Lastega peredele sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

6. Aleviku- ja külavanema statuut (1 lugemine)
Ettekandja: linnavalitsuse liige K. Klein
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni liige A. Riistan

7. Paide linna põhimäärus (1. lugemine)
Ettekandja: linnasekretäri kt N. Valder
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni liige A. Riistan

8. Noortekeskuste tegevuse ümberkorraldamine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni aseesimees P. Põder

9. Paide Avatud Noortekeskuse põhimäärus
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni aseesimees P. Põder

10. Raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

11. Järvamaa Keskraamatukogu põhimäärus
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

12. Huvihariduse- ja huvitegevuse toetamise kord
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

13. Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

14. Pearaha suuruse kinnitamine 2018. aastaks
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

15. Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määruse nr 1 "Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

16. Linnavara valitsemise kord (1. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

17. Paide linna hankekord (1. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

18. Arvamuse andmine Korba uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja korralduse eelnõu kohta
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni liige A. Riistan

19. Arvamuse andmine Viisu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja korralduse eelnõu kohta
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni liige A. Riistan

20. Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni liige A. Riistan

21. Paide linnas Kriilevälja külas 5650326 Rukkilille tee kinnistul asuvate vee-ja kanalisatsioonitorustike üleandmine AS-le Paide Vesi
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni liige A. Riistan

22. Paide Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli

23. Arupärimistele vastamine – abilinnapea S. Pihelgas