« Tagasi

Paide linnavolikogu 15.12.2016 istungi päevakord

Volikogu istung algab kl 13.30 Paide Kultuurikeskuses

Paide Linnavolikogu 15. detsembri istungi päevakorra kavand

1. Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Ettekandja: linnavolikogu esimees P. Saldre

2. Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingu kinnitamine

Ettekandja: linnavolikogu esimees P. Saldre

3. Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla koostöölepingu kinnitamine

Ettekandja: linnavolikogu esimees P. Saldre

4.  Tulemustasu maksmine

Ettekandja: linnavolikogu esimees P. Saldre

5. Paide linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine                          I lugemine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

6. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

7. Paide Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

8. Madala sissetuleku piiri kehtestamine ja Paide linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandjad:

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

9. Riigihanke korraldamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

10. Audiitori määramine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

11. Linnavalitsuse informatsioonid

  • Paide Linnameeskonna tegevusplaanidest

Ettekandja: Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe.