« Tagasi

Paide linnavolikogu 17.11.2016 istungi päevakord

Istung toimub Paide raekojas algusega kell 13.00. Ülekannet saab jälgida aadressil http://boom.babahh.com/landing/b/89

1. Paide linna 2016. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine (II lugemine)

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

2.  Paide linna noortevolikogu

2.1. Paide linna noortevolikogu põhimäärus

2.2. Paide Linnavolikogu 21. 04. 2011 otsuse nr 119 punktide 2 ja 3 ning 20. 02. 2014 otsuse nr 10 kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

3. SA Ajakeskus Wittenstein põhikiri 

Ettekandja: õigusaktide väljatöötamise komisjoni esimees M. Nurmik

4. SA Paide Spordi- ja Tervisekeskuse põhikiri 

Ettekandja: õigusaktide väljatöötamise komisjoni esimees M. Nurmik

5. Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik

6. Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta liikmemaksu suuruse kinnitamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

7. Paide Linnavolikogu 19. 05. 2016 otsuse nr 28 muutmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

8. Paide linnaelanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse andmete kinnitamine      

Ettekandja: linnasekretär K. Tenisson-Alev

9. Paide linna elanikuks registreerimise kampaania korraldamine

Ettekandja:  eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

10. Linnavalitsuse informatsioonid

10.1. Info Paide linna jäätmevaldajate registri põhimäärusest

10.2. Lähetus Liverpooli