« Tagasi

Paide linnavolikogu 20.12.2018 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 20. DETSEMBRIL ALGUSEGA KELL 14.00
PAIDE RAEKOJAS


PÄEVAKORD:
Päevakorra kinnitamine
1. Eluasemelaenu intressi toetamise kord (2. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
2. Korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise kord (2 lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
3. Paide Linnavolikogu 15.03.2018 määruse nr 17 „Paide linna põhimäärus" muutmine
(2. lugemine)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
4. Paide linna 2019. aasta eelarve (1. lugemine)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
5. Paide Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam
6. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 43 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
7. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
8. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 68 „Madala sissetulekupiiri ja Paide linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
9. Paide linna huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise volitamine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam
10. Paide linna välireklaami paigaldamise eeskiri
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
11. Linnavara võõrandamine (Mündi)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
12. Linnavara võõrandamine (Sargvere mõisa kinnistu müük)
Ettekandja: piirkonnajuht K. Klein
Kaasettekandjad: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
13. Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine Sihtasutusele PAIDE SPORDIKESKUS
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
14. Üle kolme eelarveaasta kohustuse võtmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kutsutud MTÜ Arvamusfestival esindaja Maiko Kesküla.
Kaasettekandjad: hariduskomisjoni esimees M. Udam
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
15. Pikaajalise kohustuse lõpetamine
Ettekandja: piirkonnajuht K. Klein
Kaasettekandjad: regionaalarengukomisjoni esimees R. Raja
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
16. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli
17. Informatsioonid
 Järvamaa Arengustrateegia 2035+
Ettekandja: maakonna arengustrateegia konsultant Maiko Kesküla
 Ruubassaare tee 5 ujula (Paide Avatud Noortekeskuse kolimise plaanist)
Ettekandja: linnapea P. Värk
 Riigigümnaasium
Ettekandja: linnapea P. Värk