« Tagasi

Paide linnavolikogu 23.03.2017 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 23. MÄRTSIL 2017. a  ALGUSEGA KELL  13.00

PAIDE RAEHOONES

 

PÄEVAKORD

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Valimisringkonna moodustamine, piiride, numeratsiooni ja mandaatide arvu määramine

Ettekandja: linnasekretär K. Tenisson-Alev

3. Volikogu liikmete arvu määramine

Ettekandja: linnasekretär K. Tenisson-Alev

4. Linna valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: linnasekretär K. Tenisson-Alev

5. Kingi vastuvõtmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

6. Paide Huvikeskuse põhimäärus

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

7. Paide Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 57 „ PAIde Lasteaia põhimäärus" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

8. Paide Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 58 „Paide Sookure Lasteaia põhimäärus" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

9. Paide Linnavolikogu 25.11.2010 määruse nr 23 „Linnavara valitsemise kord" muutmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni aseesimees V. Ivanov

10. Paide Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

11. Paide Linnavolikogu 23.04.2015 otsuse nr 51 muutmine

Ettekandja: linnavolikogu esimees P. Saldre

12. Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni aseesimees V. Ivanov

13. Paide linna Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni aseesimees V. Ivanov

14. Posti 12 kinnistu tasuta võõrandamine riigile

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

15. Riigi omandis olevate katastriüksuste Kastani tn 3, Kastani tn 7a ja Kastani tn 11a otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemisest loobumine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandjad:

keskkonnakomisjoni aseesimees V. Ivanov

eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

16. Informatsioon - linna arengukava täitmine

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

17. Arupärimisele vastamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

18. Informatsioon tulevase Paide põhikooli (praegune PÜG) nimekonkursist

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas