« Tagasi

Paide linnavolikogu 26.02.2015 istungi kokkuvõte

  1. Paide linna põhimääruse muudatused saadeti teisele lugemisele
  2. Paide linna finantsjuhtimise kord saadeti teisele lugemisele
  3. Võeti vastu Paide linna eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord
  4. Otsustati tõsta lapse sünnitoetuse määr  400 euroni
  5. Kinnitati suurused Paide linna laste ja noorte treening- ja võistlusspordialase tegevuse toetamiseks 2015. aastal
  6. Otsustati võõrandada Sillaotsa tn 2a kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras
  7. Otsustati teha Järvamaa omavalitsustele ettepanek alustada läbirääkimisi ühinemiseks
  8. Kuulati ära informatsioon SA Paide Spordi- ja Tervisekeskuse kohtulahendi kohta