7.04.21
TUNNUSTAMINE

 

Paide linna ettevõtluskonkurss

Paide linnavalitsus korraldab igaaastaselt ettevõtluskonkursi Paide linna parimate ettevõtete, füüsilisest isikust ettevõtjate ning ettevõtlike inimeste. Konkursi eesmärk on tunnustada Paide linna arengule kaasa aidanud ja kogukonda panustanud tublisid flüüsilisest isikust ettevõtjaid, äriühinguid ja ettevõtlikke inimesi. Konkursile võib esitada füüsilisest isikust ettevõtjaid ja äriühinguid, kes tegutsevad Paide linna haldusterritooriumil ning kellel ei ole riiklike maksude võlgu, või inimesi (sh inimeste gruppe), kelle ettevõtlik tegevus on toimunud Paide linna haldusterritooriumil.

Kategoorias ,,Paide parim toetaja " võib esitada ka ettevõtjaid, kelle tegevuskoht ei asu Paide linnas, aga kes on toetanud Paide linnas toimunud kultuuri- ja spordisündmusi ning haridus- ja noorsootööd või muid sellelaadseid ettevõtmisi.

Parimaid tunnustatakse tänukirja ja meenega.

Ettevõtluskonkursi senised võitjad