200 linlase osavõtul valmis Paide arengukava esmaversioon

Paide linnavalitsusel on valminud esmaversioon linna uuest arengukavast. Vastvalminud dokument sisaldab linna eelarvestrateegiat, tegevuskava aastani 2022 ning visiooni aastani 2035.

Arengukavas antakse ülevaade linna lühi- ja pikaajalistest arengusuundadest ning näidatakse selleks vajalike vahendite jaotus.

Arengukava koostamisse on oma panuse ja sisendi andnud ligi 200 inimest, kes osalesid kevadel toimunud mõttekodades. Erinevaid mõttekodasid on kokku kümnes valdkonnas.

Linnapea Priit Värgi sõnul oli mõttekodade formaat arengukava koostamiseks hea võimalus kaasata palju inimesi ning igaüks sai süvitsi tegeleda endale kõige südamelähedasema teemaga. "Olgugi, et mõttekodadel on konkreetne tulem - arengukava, siis tegemist on alles algusega. Mõttekojad jätkuvad ja nende nõuandev panus saab olema lahutamatu osa linnajuhtimisest. Arengukava sisustamine ja tulemuste teostamine vajab regulaarset ülevaatamist ning lisaks linnavalitsusele on siin mõttekodades osalevate vabatahtlike inimeste hinnang väga oluline," toonitas Värk.

"Tänan kõiki, kes oma ettepanekuid ja mõtteid meiega jagasid, sellel on hindamatu väärtus. Kokkuvõttes näitabki valminud arengukava meie inimeste võimekust ning tahet oma kodukoha heaks midagi ära teha," lisas linnapea. "Ära on tehtud suur töö ning ma loodan, et meie visioon - Paide on mõnusa õhustiku ja suhtluskultuuriga kogukondi ühendav linn, kus väärtustatakse kõrgelt haridust ja kultuuri. Siin elavad tervislikud ja ettevõtlikud inimesed, mida toetab kaasaegne ja turvaline elukeskkond koos
tervikliku linnaruumiga - saab kord ka tõelisuseks!"

Arengukava koostamise koordinaator, linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Karola Jaanof on tulemusega rahul. "Arengukava põhieesmärke oli välja tuua kõik uus, mida tuleviku heaks ette võtta. Seetõttu võiks see olla huvitav lugemine kõikidele linlastele. Selle koostamine on olnud väga intensiivne, kuid põnev. Tore on see, et inimestel on sära silmas ning nad hea meelega mõtlevad Paide linna arengu osas kaasa. 30 mõttekoja kohtumist on olnud hästi hariv periood ning ma loodan, et kõik, kes osalesid, ka ise tunnetavad
seda, kui palju neist kasu oli."

Valminud Paide linna arengukava esimene versioon läheb volikokku esimesele lugemisele 21. juunil. Pärast seda toimub dokumendi avalik väljapanek ning kõigil on siis võimalik seda lugeda ja muudatusettepanekuid teha.

Mõttekodade valdkonnad:
Sotsiaalvaldkond
Ettevõtlus/ majandus/ turism
Kultuur
Kuvand ja identiteet
Haridus ja noorsootöö
Juhtimine
Linnaruum ja looduskeskkond
Inimvara ja terviseedendus
Sport

Foto: Arvamusfestival

Teate koostas:

Maarit Nõmm
avalike suhete peaspetsialist
51 46 043
maarit.nomm@paide.ee