« Tagasi

Algab ettepanekute tegemine kaasavasse eelarvesse

Alates 15. augustist ootab Paide linnavalitsus kõikide ettepanekuid, millele kulutada linnaruumis 25 000 eurot.

Tegemist on kaasava eelarve esimest korda rakendamisega Paide linnas.

Ettepanekuid võivad esitada kõik (nii linlased kui ka külalised, eraisikud ja ettevõtted, kogukonnad). Ettepanek peab olema Paide linnaga seotud ning jääma kasutusse avalikku linnaruumi. Kaasava eelarve suuruseks on igal aastal kuni 25 000 eurot.

Ettepanekuid saab esitada kuni 15.09 digiallkirjastatult e-aadressile paide@paide.ee või tuua paberkandjal Paide Linnavalitsusse Pärnu 3, Roosna-Alliku piirkonnakeskusesse või jätta linna raamatukogudesse.

Ettepanekus peab olema märgitud:

  1. ettepaneku esitaja nimi, telefon, e-posti aadress
  2. ettepaneku nimetus
  3. ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Paide linna vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine vajalik)
  4. sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused)
  5. ettepaneku hinnanguline maksumus
  6. muu oluline info (nt joonis vms)

Esmase analüüsi teeb pärast 15. septembrit vastav komisjon, kui selgitatakse välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele hiljemalt 15. oktoobriks. Rahvahääletus kestab 14 päeva ning osaleda saavad vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on rahvahääletuse väljakuulutamise päeva seisuga Paide linnas. Hääletus toimub elektrooniliselt ID-kaardi või mobiil-ID abil. Paberil saab hääletada linnavalitsuses, Roosna-Alliku piirkonnakeskuses ning raamatukogudes.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule. Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras hääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

Investeeringu realiseerimise korraldab linnavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga. Kui selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud eelarvet, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või realiseerida hääletustulemuse nimekirjas paremusjärjekorras teisel kohal olev objekt.

ANKEET

Ootame kõiki ideid!

 

Paide linnavalitsus