« Tagasi

EAS toetab Paide turismivaldkonda ja tööstustaristut kolme miljoni euroga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peab kohaliku ettevõtluskeskkonna toetamist väga oluliseks eelkõige seetõttu, et see aitab hoogustada töökohtade säilimist ja loomist. Maakondades on tuge vaja igas valdkonnas, olgu selleks tootmine või turism. Kõik need valdkonnad vajavad sobivat keskkonda ja taristut ning seda EAS aitabki toetusega luua.

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on väga oluline Paide linna ettevõtlusaladele juurdepääsuks vajalike sõidu- ja kõnniteede rekonstrueerimine ning sinna planeeritavale ühistulisele piimatööstusele elektriliitumise võimaluse loomine. Samuti Vallitornis asuva ajakeskuse "Wittenstein" eksponaatide uuendamine ning Paidesse 19. sajandi tegevusmuuseumi rajamine.

Toetuse saanud projektide lühiinfo:

Ajakeksus Wittenstein edasiarendamine- toetuse suurus 1 481 508 eurot

Toetuse abil kaasajastatakse Vallitornis asuva Ajakeskus "Wittenstein" eksponaate ning rajatakse Paidesse 19. sajandi tegevusmuuseum. Ajakeskuses on terviklik Eesti ajalookäsitlus läbi huumoriprisma, 19. sajandi tegevusmuuseum annab ülevaate mitmetest ajastu tegevusaladest nii teoreetilisel kui praktilisel tasandil - tutvuda saab 19. sajandi aja- ja kultuurilooga ning igapäevaeluga Eestis.

Kontaktisik: Ants Hiiemaa, tel: +372 5347 4875, e-post: ants@wittenstein.ee

Tugitaristu rajamine ja rekonstrueerimine Paide linnas ettevõtluspiirkonna ja ühistulise piimatööstuse arendamine - toetuse suurus 1 550 042 eurot

Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Paide linna ettevõtlusaladele (Mündi ja Raudtee tn) juurdepääsuks vajalikud sõidu- ja kõnniteed ning ehitatakse välja rajatava ühistulise piimatööstuse elektriliitumine.

Kontaktisik: Heigo Laaneoks heigo.laaneoks@paide.ee, tel. 521 7626

Ekraanitõmmis: Google Maps

EAS toetas 20 piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projekti Järva, Lääne, Tartu, Viljandi ja Valga maakonnas ligikaudu 20 miljoni euroga. Investeeringute mõjul saavad otsest kasu üle 150 erineva ettevõtte turismi-, tööstus- ja tootmisvaldkonnas.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse saanud projektide lühiinfo: https://bit.ly/2l70PIn

Rohkem infot piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse kohta: https://bit.ly/2ya60k4

Lisainfo:

Egert Puhm
Kommunikatsioonispetsialist
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
627 9534
Press@eas.ee
http://www.eas.ee

Allikas: EAS