Paide linn hakkab võlgnikesse rangemalt suhtuma

Paide linnavalitsus hakkab suuremat tähelepanu pöörama võlgnikele ning võlgade sissenõudmisele.

2017. aasta alguse seisuga ollakse Paide linnale võlgu kogusummas ligi 20 000 eurot, enamus neist on füüsilised isikud.

Kui isikul on võlg Paide linna ees vähemalt 100 eurot, saadab linnavalitsuse finantsosakond isikule meeldetuletuse võla tasumiseks määrates võla tasumise tähtaja. Kui isik ei tasu võlga pärast meeldetuletuse saamist, saadab finantsosakond isikule teistkordse meeldetuletuse. Kui isik ka siis ei reageeri, saadab linnavalitsus väljastusteatega võlateatise märkides teatises võla sissenõudmise aja ja viisi.

Kui isik teatab makseraskustest, alustab linnavalitsus menetlust võla tasumise viisi väljaselgitamiseks.

Kui võlgnik ei teavita linnavalitsust oma makseraskustest, nõuab linnavalitsus võla sisse kas kohtu kaudu või inkasso teenuseid kasutades.

Kui isikul on makseraskused, palub linnavalitsus sellest teada anda, et koostada võimalustele vastav maksegraafik. Samuti saab linn abiks olla rahalise toetuse pakkumisel.

 

Maarit Nõmm
Paide linnavalitsuse avalike suhete spetsialist
51 46 043
maarit.nomm@paide.ee