« Tagasi

Lasteaia kohatasu maksmisest ajutiselt vabastamine

Paide Linnavalitsuse 23.märtsi 2020 istungil arutati ajutiselt lasteaia kohatasu maksmisest vabastamist.

Leiti, et kõikide Paide linna lasteaedades käivate laste vanemad ei pea alates 1.aprillist kuni eriolukorra lõppemiseni lasteaia kohatasu tasuma. Vabastus kehtib kõikidele lastevanematele.

Paide Linnavalitsus on teadlik, et lasteaia kohatasu on kehtestatud Paide Linnavolikogu 15. veebruari 2018 määrusega nr 12 "Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord" ning soodustuse andmine ehk kohatasust vabastamine on Paide Linnavolikogu pädevuses. 

Tulenevalt eriolukorrast võetakse kohatasu maksmisest vabastamise otsus vastu hetkel Paide Linnavalitsuse protokollilise otsusega ning hiljem kiidetakse heaks Paide Linnavolikogu määrusega.

Otsustati vabastada Paide linna lasteaedades käivate laste vanemad kohatasu maksmisest alates 1. aprillist kuni eriolukorra lõppemiseni