Neljapäeval, 17. septembril toimub Paide Linnavolikogu istung

Neljapäeval, 17. septembril toimub Paide raekojas algusega kell 14:00 Paide Linnavolikogu istung.
Istungit on võimalik jälgida ka veebiülekande kaudu sellel lingil

PÄEVAKORD:

1. Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 uue redaktsiooni kinnitamine (1. lugemine)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandjad: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
                                eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

2. Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määruse nr 61 „Paide linna teehoiukava 2018-2022" muutmine (1. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

3. Paide Linnavolikogu 21.11.2019 otsuse nr 130 „Paide linna kohalike teede ja avaliku huviga tervikteede nimekirja kinnitamine" muutmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

4. Loa taotlemine riigi omandis oleva kinnistu jagamiseks ja jagamise tulemusena tekkinud kinnistuosa tasuta otsustuskorras võõrandamiseks Paide linnale
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

5. Loa andmine põllumajandusmaad sisaldava kinnisasja omandamiseks
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

6. Arvamuse andmine Röamäe II liivakrajääri maavara kaevandamise taotluse kohta
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja                                              

7. Paide Linnavalitsuse volitamine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam                

8. Paide Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

9. Paide Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli                   

10. Paide linna vapimärgiga autasustamine
Ettekandja: Paide linna aukodaniku esitamise ajutise komisjoni esimees A. Tubli     

11. Paide linna vapimärgiga autasustamine
Ettekandja: Paide linna aukodaniku esitamise ajutise komisjoni esimees A. Tubli

12. Paide linna aukodaniku nimetuse omistamine
Ettekandja: Paide linna aukodaniku esitamise ajutise komisjoni esimees A. Tubli

13. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees A. Aasma