« Tagasi

Paide kaasava eelarve paberhääled tühistati ja uueks võitjaks osutus Roosna-Alliku madalseiklusrada

Fotol Roosna-Allikule plaanitav madalseiklusrada

Kaasava eelarve paberhääletuse kohta laekus linnavalitsusele kaks kaebust, mille täpsemate asjaolude välja selgitamisel ilmnes, et kaebustel on alust ning rikutud on pabersedelitega hääletamise läbiviimise korda (Paide Linnavolikogu 24.05.2018 määrus nr 35 §5).  Seetõttu otsustati kõik paberhääled tühistada ning arvestada vaid elektroonsel teel esitatud hääli.

Linnavalitsus arutas oktoobris aset leidnud kaasava eelarve menetlust, mille osas esitati linnavalitsusele kaks protesti pabersedelitega hääletamise läbiviimise kohta Sargvere haruraamatukogus. Ettepanekuid sõeluv komisjon võttis sellega seoses raamatukogu töötajatelt seletused ning vaagis toimunut põhjalikult. Komisjon esitas oma kokkuvõtte linnavalitsusele, kes vastavalt komisjoni ettepanekule otsustas kuulutada paberhääletuse nurjunuks ja sellel antud hääli mitte lugeda. Arvesse lähevad ainult kogutud e-hääled.

E-hääletuse tulemusena jagunesid hääled järgmiselt:

Ajaloolise Sargvere mõisapargi korrastamine 63
Joodi mänguväljak 90
Madalseiklusrada Roosna-Allikule 116
Paide tehisjärve äärsete rannavõrkpalli väljakute rekonstrueerimine 42
Tehisjärve rannaala arendamine ning ujuvsilla rajamine 32
Multifunktsionaalne spordiväljak Paidesse 66

 

See tähendab, et  Paide linna 2020. aasta kaasava eelarve võitis Roosna-Alliku madalseiklusraja ettepanek, mille poolt hääletas elektrooniliselt 116 inimest. Teisele kohale jäi Joodi mänguväljak 90 häälega ning kolmandale kohale 66 häälega multifunktsionaalse spordiväljaku ettepanek.

 

Teate koostas:
Anett Kruusmaa
Paide Linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist
anett.kruusmaa@paide.ee
383 8623 / 555 50648