« Tagasi

Ranitsatoetuse taotlemine

Alates septembrist saavad lapsevanemad linnavalitsusele esitada taotlusi esimest korda kooli mineva lapse „ranitsatoetuse"  saamiseks.
 

Esimest korda kooli mineva lapse toetust makstakse tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikud, laps on asunud õppima Paide linna üldhariduskooli või väljaspool Paide linna asuvasse rahvastikuregistrijärgsele elukohale lähimasse üldhariduskooli või hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud kooli esimesse klassi.

Toetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale kirjalik avaldus, milles on märgitud taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja pangakonto number, esimest korda kooli mineva lapse ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

Esimest korda kooli mineva lapse toetuse taotlusi võetakse vastu kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest arvates. Toetus määratakse pärast õpilaste nimekirja kinnitamist üldhariduskooli direktori poolt.

Toetuse suurus on 150 eurot. Avaldust on võimalik täita Pärnu 3 sotsiaalosakonnas kohapeal või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile paide@paide.ee.

Alus:

Avalduse vormid

Sel õppeaastal on Paides 1. klassi minemas esialgsetel andmetel 106 last.

 

Lisainfo:

 Sotsiaaltöö spetsialist  Andra Turro

Vastuvõtt Pärnu 3 E, K kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8629 
557 4742
andra.turro@paide.ee

Sotsiaaltöö spetsialist Evelin Ehasalu
383 8628
583 62777
evelin.ehasalu@paide.ee