« Tagasi

Töökuulutus: Avalike suhete peaspetsialist

Paide Linnavalitsus võtab tööle avalike suhete peaspetsialisti

 

Kui sulle meeldib suhelda, kirjutada, pildistada, kujundada, korraldada, uudiseid levitada, tahad proovida raadiosaate ja ajalehe tegemist, omada vabadust ideede elluviimisel ning viibida kõige põneva juures Paide linnas, siis oled oodatud kandideerima!                    

Avalike suhete peaspetsialisti peamisteks ülesanneteks on Paide linna meediasuhtluse korraldamine (s.h sündmuste jäädvustamine), avalikkuse informeerimine volikogu ja valitsuse tegevusest, raadiosaadete ettevalmistamine ja läbiviimine, linnalehe toimetamine ja levitamise korraldamine, kodulehe haldamine ja pidev aktualiseerimine, mainekujundusprogrammi väljatöötamine ja elluviimise korraldamine.

Nõuded kandidaadile:

 • omab erialast kõrgharidust või kõrgharidust ja vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha valdkonnas (või kõrgharidus võib olla omandamisel);
 • omab väga head sõnalise eneseväljendamise, suhtlemis- ja esinemisoskust;
 • valdab eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt vähemalt suhtlustasemel;
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme;
 • omab algatusvõimet ja loovust ning oskust stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega;
 • orienteerub seadustega linna pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas;
 • oskab planeerida tööprotsessi, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet;
 •  on valmis töötama vajadusel õhtuti ja nädalavahetusel.

 

Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses ja/või meediavaldkonnas ning juhiloa ja isikliku sõiduauto omamine.

Töökoha asukoht on Paide linna ühes väärikamas majas – Paide raekojas.

Tule meile tööle, sest:

 • selles ametis saad teha huvitavat ja väljakutseid ning pinget pakkuvat tööd;
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

 

Saada meile oma sooviavaldus, me ootame sind tööle esimesel võimalusel!

Lisaks avaldusele palume sul esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ja koopia haridust tõendavast dokumendist.


Dokumendid palume saata hiljemalt 3. maiks 2020. a  e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Avalike suhete peaspetsialist".

 

Lisainfot saab küsida Paide linnapealt tel 5805 3895 või kirja teel aadressil: priit.vark@paide.ee