« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna spetsialist

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi  linnamajandusosakonna spetsialisti ametikohale.

Konkursi tähtaeg: 07.06.2019
Asukoht: Paide linn
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu
Valdkond: linnamajandus

Spetsialisti peamised ametiülesanded:

 • Osakonna töövaldkonda kuuluvatesse registritesse andmete sisestamine (ehitisregister, aadressandmete register jm).
 • Maamaksu arvestuse pidamine ja andmete edastamine
 • Aadressandmete korrastamine
 • Elamumajanduse ja renoveerimistoetuste taotluste registreerimine ja menetlemine
 • Nõupidamiste ja komisjonide töö protokollimine
 • Osakonna tööd puudutava kirjavahetuse koostamine ja registreerimine
 • Osakonna spetsialistide abistamine tehnilist laadi dokumentatsiooni koostamisel ja vormistamisel
 • Eelnõude koostamine
 • Dokumentide arhiveerimine

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskeriharidus ja ametialane ettevalmistus või kutsekeskharidus
 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
 • oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme  
 • kohusetundlik suhtumine töösse
 • eesti keele oskus C-1 tasemel
 • väga  hea suhtlemis-, eneseväljendus-  ja koostööoskus
 • hea pingetaluvus

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada
 • uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meie töötajatele makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Vajadusel abistame eluruumi leidmisel.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 7. juuniks 2019 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Spetsialist".

Lisainfot saab küsida linnamajandusosakonna juhatajalt Heigo Laaneoksalt tel 521 7626