Maa-ameti avalik elektrooniline enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest. 
 
Järvamaal Paides läheb oksjonile riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev kinnisasi:
Paide linn, Mäeküla Ärinurga 56504:001:0310, 10,44 ha, SO*: M100%, alghind: 1232.- 

* SO - sihtotstarve, (M) – maatulundusmaa, (E) – elamumaa, (Ä) – ärimaa, (T) – tootmismaa

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 23.08.2021 kella 10:00-ni.

Vaata enampakkumise täpsemaid tingimusi SIIT.