PAIDE LINNAVALITSUS
paide@paide.ee
Infotelefon 383 8600, faks 383 8602
Keskväljak 14, 72711 Paide
IBAN: EE611010702000611004
Registrikood: 77000246
NB! Arvete esitamine toimub ainult läbi e-arvekeskuse
Tööajad:
E-N 08:00 - 17:00
R 08:00 - 15:45
Lõuna 12:00 - 12:45
NB! Iga kuu teisel reedel linnavalitsuses kodanike teenindamist ei toimu
 
ROOSNA-ALLIKU TEENINDUSKESKUS
Pargi 10, Roosna-Alliku 73201 Paide linn
Tööajad:
E-N 08:00-17:00
R 08:00-15:45
Lõuna 13:00-13:45
 

KONTAKTID

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Linnapea Priit Värk 383 8601 priit.vark@paide.ee Vastuvõtt:
T: 14:00 - 16:00
(eelregistreerimisega)
Abilinnapea planeeringu-
ja ehitusvaldkonnas
Siret Pihelgas 383 8639
518 8123
siret.pihelgas@paide.ee -
Abilinnapea haridus-,
kultuuri-, spordi-,
noorsootöö- ja
sotsiaalvaldkonnas 
Anneli Tumanski 383 8615
526 6772
anneli.tumanski@paide.ee Puhkusel 27.07-12.08
Asendaja:
Siret Pihelgas
Piirkonnajuht Kulno Klein 383 8618
564 61544
kulno.klein@paide.ee -
Volikogu sekretär Ragne Heiste 383 8604 ragne.heiste@paide.ee -
Avalike suhete
peaspetsialist
Anett Kruusmaa 383 8623
555 50648
anett.kruusmaa@paide.ee -
Hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu 383 8622
529 6515
enn.lehtpuu@paide.ee -
IT peaspetsialist Peeter Läll 383 8606
513 3635
peeter.lall@paide.ee -
Arenduse
peaspetsialist
Karola Jaanof 383 8614
524 8695
karola.jaanof@paide.ee

-

 

LINNAKANTSELEI (Keskväljak 14)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Jurist, andme-
kaitsespetsialist
Mari Mikson 383 8608
582 75624
mari.mikson@paide.ee Puhkus 23.09-11.10
Rahvastikutoimingute
spetsialist
Kristina Lill 383 8603 kristina.lill@paide.ee Vastuvõtt:
E ja R: 09:00 - 12:00
T: 13:00 - 17:00
K: 08:00 - 12:00
N: 14:00 - 18:00
Muudel aegadel kokkuleppel.
NB! Iga kuu teisel reedel
vastuvõttu ei toimu 
Spetsialist Rita Laanetu 383 8616
53 013 825
rita.laanetu@paide.ee

-

Sekretär 
(Keskväljak 14)
Evelin Nool 383 8601 evelin.nool@paide.ee -
Sekretär
(Pärnu 3)
Reet Kask 383 8600 reet.kask@paide.ee Puhkusel 20.07-09.08
Asendaja:
Evelin Nool
Sekretär
(Pargi 10,
Roosna-Alliku)
Anne-Ly Mägi 389 5482 anne-ly.magi@paide.ee -


LINNAMAJANDUSOSAKOND (Pärnu 3)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Linnamajandusosakonna
juhataja
Heigo Laaneoks 383 8636
521 7626
heigo.laaneoks@paide.ee -
Keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila 383 8633
516 9959
tiina.kivila@paide.ee -
Maakorralduse
peaspetsialist
Elliko Kõiv 383 8635
551 8292

elliko.koiv@paide.ee

Puhkusel 27.07-09.08
Asendaja:
Gerli Reiman
Linnaarhitekt Gerli Reiman 383 8632
534 71041

gerli.reiman@paide.ee

-
Linnaarhitekt Elo Kiivet 383 8619
565 69674
elo.kiivet@paide.ee -
Ehituse peaspetsialist
Teed ja teede ehitus
Egle Ninep 383 8634
559 95975
egle.ninep@paide.ee Lapsehoolduspuhkusel
Ehituse peaspetsialist
Hooned, hoonete ehitus
Kert Kaasik 383 8617
590 57970
kert.kaasik@paide.ee Puhkusel kuni 23.08
Asendaja:
Heigo Laaneoks

Vastuvõtt eelneva
broneerimise teel
Järelevalveinspektor Mait Grigorjev 383 8646
511 3380
mait.grigorjev@paide.ee

Vastuvõtt:
N: 9:00 - 12:00 
Roosna-Alliku
teeninduskeskuses

Haldusspetsialist Rein Säinas 383 8642
530 70664
rein.sainas@paide.ee -
Spetsialist Maarika Heinaste 383 8637 maarika.heinaste@paide.ee -

 

SOTSIAALOSAKOND (Pärnu 3)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalosakonna
juhataja
Anneli Raap

383 8626 
5593 2250

anneli.raap@paide.ee

-
Sotsiaaltöö
peaspetsialist
Laura Kind 383 8613
589 98962

laura.kind@paide.ee

Vastuvõtt:
E, N: 9:00 - 12:00 ja
13:00 - 15:00

Sotsiaaltöö spetsialist Andra Turro

383 8629
557 4742

andra.turro@paide.ee

Vastuvõtt:
E, K: 9:00 - 12:00 ja
13:00 - 15:00

Sotsiaaltöö spetsialist Marit Leppoja 383 8612
583 76056
marit.leppoja@paide.ee -
Sotsiaaltöö spetsialist Evelin Ehasalu 383 8628
583 62777
evelin.ehasalu@paide.ee

-

Lastekaitse peaspetsialist Annika Kull 383 8627
5559 4030

annika.kull@paide.ee

Vastuvõtt: 
E: 13:00 - 15:00
N: 9:00 - 12:00 ja
13:00 - 15:00

Lastekaitse peaspetsialist Hele Annikov 383 8625
5555 3793
hele.annikov@paide.ee -
Lastekaitse spetsialist Sille Kautlenbach

383 8631
5556 6432

sille.kautlenbach@paide.ee

-

 

FINANTSOSAKOND (Pärnu 3)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsosakonna
juhataja
Kaja Kört 383 8641
53411925
kaja.kort@paide.ee Puhkus 07.09-13.09
Asendaja:
Agne Pajula
Pearaamatupidaja Agne Pajula

383 8644
510 9692

agne.pajula@paide.ee -
Ökonomist Sille Noor 383 8643
555 63646
sille.noor@paide.ee Puhkusel 27.07-09.08
Raamatupidaja Inge Lagi 383 8647 inge.lagi@paide.ee -
Raamatupidaja Ene Remikül 383 8648 ene.remikyl@paide.ee -
Raamatupidaja Lenna Leppoja 383 8640
588 05531
lenna.leppoja@paide.ee -
Raamatupidaja Ruth Tooming 383 8645 ruth.tooming@paide.ee -


Paide linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend