8.07.19

PAIDE LINNAVALITSUS

Keskväljak 14, 72711 PAIDE
Infotelefon  383 8600, faks 383 8602

IBAN EE611010702000611004
Registrikood: 77000246
Arvete esitamine: arved@paide.ee

paide@paide.ee
paide.ee

Tööajad:

E-N 08.00-17.00
R 08.00-15.45
Lõuna 12.00-12.45

NB! Iga kuu teisel reedel linnavalitsuses kodanike teenindamist ei toimu. Surmatunnistuse väljastamine toimub siis telefonil 383 8601

Linnakantselei
Linnamajandusosakond
Sotsiaalosakond
Finantsosakond
Paide teeninduskeskus
Roosna-Alliku teeninduskeskus

 

KONTAKTID

Linnapea Priit Värk
383 8601
priit.vark@paide.ee
Vastuvõtuaeg: teisipäeviti 14.00- 16.00 (eelregistreerimisega)

Puhkusel

 • 25.06 - 5.07, asendab Siret Pihelgas
 • 28.10 - 3.11, asendab Siret Pihelgas
   

Abilinnapea planeeringu- ja ehitusvaldkonnas Siret Pihelgas
518 8123
383 8639
siret.pihelgas@paide.ee

Puhkusel

 • 15.07 - 31.07, asendab Anneli Tumanski
   

Abilinnapea haridus- ja sotsiaalvaldkonnas Anneli Tumanski
526 6772
383 8615
anneli.tumanski@paide.ee

Puhkusel

 • 12.08 - 1.09, asendab Siret Pihelgas

 


Volikogu sekretär Ulvi Vürmer
kõrgharidus, infoteadus
383 8604
ulvi.vurmer@paide.ee

Puhkusel
 • 1.07 - 8.07
 • 9.07 - 2.08

Avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm
383 8623
514 6043
maarit.nomm@paide.ee

Puhkusel
 • 1.07 - 22.07
   
Kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialist Edith Tänavots
magistrikraad, kehakultuur
383 8621 
522 3166 
 
Puhkusel
 • 1.07 - 26.07, asendab 1.-14.07 Enn Lehtpuu
 • 18.11 - 24.11, asendab Enn Lehtpuu
 

Hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu
kõrgem, kehalise kasvatuse õpetaja
383 8622
529 6515
enn.lehtpuu@paide.ee

Puhkusel

 • 8.07 - 21.07
 • 1.10 - 11.10, asendab Edith Tänavots

 

IT peaspetsialist Peeter Läll
383 8606
513 3635 
 

 

Arenduse peaspetsialist Karola Jaanof
383 8614
524 8695
karola.jaanof@paide.ee

Puhkusel

 • 15.07 - 28.07
 • 30.07 - 4.08
 • 19.08 - 27.08
 • 16.12 - 22.12
 

Arenduse spetsialist - ametikoht täitmata

IT spetsialist  - ametikoht täitmata

 
LINNAKANTSELEI
Keskväljak 14
 
Linnasekretär Nellika Valder
magistrikraad, riigiteadused ja halduskorraldus
383 8624
503 5410
nellika.valder@paide.ee
 
Puhkusel
 • 24.06 - 7.07
 • 15.07 - 28.07
 
Jurist, andmekaitsespetsialist Mari Mikson
bakalaureusekraad, õigusteadused
383 8608
582 75624
mari.mikson@paide.ee
 

 

 

Rahvastikutoimingute spetsialist Kristina Lill
keskeri, perekonnaseisuametnik
Vastuvõtt: E ja R: 9.00 – 12.00, T: 13.00 – 17.00, K: 8.00 – 12.00, N: 14.00 – 18.00. Muudel aegadel kokkuleppel
383 8603
kristina.lill@paide.ee
NB! Iga kuu teisel reedel vastuvõttu ei toimu. Surma registreerimiseks palume helistada tel 383 8601

Puhkusel

 • 24.06  - 30.06
 • 4.07 - 20.07
   
Spetsialist Rita Laanetu
kesk-eriharidus
383 8616
53 013 825
 
Puhkusel

15.07 - 16.08, asendab Mari Mikson

 
Sekretär - Ragne Heiste, keskeriharidus

Keskväljak 14
383 8601
ragne.heiste@paide.ee

 
Sekretär Reet Kask
keskharidus
Pärnu 3
383 8600 
reet.kask@paide.ee


Puhkusel

 • 17.06 - 23.06
 • 5.08 - 18.08

 

 

LINNAMAJANDUSOSAKOND
Pärnu 3
 
Linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks
rakenduskõrgharidus, ehitus
383 8636
521 7626
heigo.laaneoks@paide.ee
 
Puhkusel

8.07 - 21.07, asendab Egle Ninep

 
Keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila
rakenduskõrgharidus, keskkonnateadus
383 8633
516 9959
tiina.kivila@paide.ee
 
Puhkusel
 • 5.06 - 14.06, asendab Rein Säinas
 • 2.09 - 20.09, asendab Elliko Kõiv
 
Maakorralduse peaspetsialist Elliko Kõiv
magistrikraad, maakorraldus
383 8635
551 8292
 
Puhkusel
 • 17.06 - 28.06, asendab Tiina Kivila
 • 29.07 - 16.08, asendab Rein Säinas
 
Linnaarhitekt Marje-Ly Rebas
rakenduskõrgharidus, rakendusarhitektuur
383 8632
508 2373
 
Puhkusel
 • 1.07 - 19.07, asendab Egle Ninep
 • 5.08 - 11.08, asendab Kert Kaasik
 

Ehituse peaspetsialist Egle Ninep
magistrikraad, ehitusinseneriõpe, keskkonnatehnika
383 8634
559 95975
egle.ninep@paide.ee  

Puhkusel

 • 9.09 - 22.09, asendab Kert Kaasik
 • 11.11 - 17.11, asendab Marje-Ly Rebas

 

Ehitusspetsialist Kert Kaasik
keskharidus (kõrgharidus (ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine) omandamisel)
383 8617
590 57970
kert.kaasik@paide.ee

Puhkusel

 • 23.09 - 1.10, asendab Marje-Ly Rebas
 • 2.10 - 6.10, asendab Marje-Ly Rebas

 

Järelevalveinspektor Kristiina Assmann
bakalaureusekraad, keskkonnakaitse
383 8646
598 12061
kristiina.assmann@paide.ee

Haldusspetsialist Rein Säinas
keskharidus
383 8642
530 70664
rein.sainas@paide.ee

Puhkusel
 • 1.07 - 14.07, asendab Elliko Kõiv
 • 30.09 - 13.10, asendab Tiina Kivila
 • 25.11 - 1.12, asendab Tiina Kivila

Spetsialist Maarika Heinaste
keskeriharidus
383 8637
maarika.heinaste@paide.ee


 
SOTSIAALOSAKOND
Pärnu 3
 
Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Raap
kõrgharidus, sotsiaaltöö
 • eakate päevakeskus
383 8626
5593 2250
 
Puhkusel
 • 1.07 - 19.07, asendab Laura Kind
 • 12.08 - 23.08, asendab Laura Kind
 • 21.10 - 27.10, asendab Laura Kind
 
Sotsiaaltöö peaspetsialist Laura Kind
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
 • linna kaasfinantseerimisel olevate klientide väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine
 • Paide linna eestkostel olevate täisealiste isikute üle seatud eestkoste korraldamine
 • tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi korraldamine vastavalt psühhiaatrilise abi seadusele
Vastuvõtt Pärnu 3 E, N kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8613
589 98962

Puhkusel
 • 22.07 - 2.08, asendab Anneli Raap

Sotsiaaltöö spetsialist Andra Turro
bakalaureusekraad, sotsiaaltöö
 • Sotsiaaltoetused- sissetulekust mittesõltuvad toetused, toimetuleku soodustamiseks makstavad toetused, toimetulekutoetus
 • Sotsiaaltransport
 • Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine

Vastuvõtt Pärnu 3 E, K kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8629 
557 4742
andra.turro@paide.ee

Puhkusel
 • 17.06 - 30.06, asendab Marit Leppoja
 • 16.12 - 22.12, asendab Marit Leppoja
 

Sotsiaaltöö spetsialist Marit Leppoja
magistrikraad, sotsiaaltöö

 • Koduhoolduse, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse korraldamine
 • Võlanõustamisteenuse määramise korraldamine
 • Täisealise isiku hoolduse ja hooldajatoetuse määramise korraldamine
 • Omasteta isikute matmise korraldamine
 • Toimetulekuraskustes olevate kodanike ja puuetega inimeste abistamine elamislubade ja isikut tõendavate dokumentide taotlemisel
 • Puuetega inimeste ja nende hooldajate abistamine toetuste ja teenuste algdokumentide vormistamisel ning dokumenti edastamisel ametiasutusse

383 8612
583 76056
marit.leppoja@paide.ee

Puhkusel

 • 4.07 - 21.07, asendab Andra Turro
 • 12.08 - 31.08, asendab Anu Õun
 • 2.12 - 8.12, asendab Anu Õun
   

Sotsiaaltöö spetsialist Anu Õun
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö

 • Toetused
 • Eluruumi tagamise teenus
 • Varjupaigateenus
 • Sotsiaalmaja Aiavilja 13

383 8628
5836 2777
anu.oun@paide.ee

Puhkusel

15.07 - 2.08, asendab Andra Turro

Lastekaitse peaspetsialist Annika Nõulik
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
 • Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine
 • Vajalikele sotsiaalteenustele suunamine
 • Abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine
 • Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö
 • Asendus- ja järelhooldusteenuse suunamine ning korraldamine
 • Heategevusliku abi, pereürituste ja lastelaagrite korraldamine
 • Paide perekodu korraldamine
Vastuvõtt  E kell 13.00-15.00; N 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8627
5559 4030
 
Puhkusel
 • 1.07 - 12.07, asendab Hele Annikov
 • 29.07 - 6.08, asendab Hele Annikov
 • 30.09 - 6.10, asendab Hele Annikov
 
rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö
 • Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine
 • Vajalikele sotsiaalteenustele suunamine
 • Abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine
 • Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö
 • Õigusrikkujate juhtumimenetluse korraldamine
 • Koolikohustuse täitmise tagamise korraldamine

383 8625
5555 3793
hele.annikov@paide.ee
 

Lastekaitse spetsialist Irene Virkoja
bakalaureusekraad, sotsiaaltöö
 • Puudega lapsed ja nende pered, puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise korraldamine ja hooldajatoetuse määramine, tugiisiku-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele
383 8631
5556 6432
irene.virkoja@paide.ee

Puhkusel
 • 1.07 - 26.07
 
 

FINANTSOSAKOND
Pärnu 3

Finantsosakonna juhataja Kaja Kört
kõrgharidus, raamatupidamine ja rahandus
383 8641
53411925

Puhkusel
 • 15.07 - 28.07, asendab Agne Pajula
 • 12.08 - 19.08, asendab Agne Pajula
 
Pearaamatupidaja Agne Pajula 
rakenduskõrgharidus, raamatupidamine
383 8644
510 9694
Puhkusel
 • 1.07 - 14.07, asendab Kaja Kört
 • 29.07 - 7.08, asendab Kaja Kört
 • 21.08.2019    27.08, asendab Kaja Kört
 
Ökonomist - ametikoht täitmisel
383 8643
 
 
Raamatupidaja Inge Lagi
383 8647
 
Puhkusel
 • 8.07 - 24.07
 • 12.08 - 23.08, asendab Aet Viljak
 
Raamatupidaja Urve Sopp
383 8648

urve.sopp@paide.ee

Raamatupidaja Aet Viljak
383 8640
aet.viljak@paide.ee

Puhkusel

 • 8.07 - 21.07        
 • 7.10 - 13.10, asendab Inge Lagi
   

Raamatupidaja Aime Adler
5550 6745
aime.adler@paide.ee

Puhkusel

 • 11.06 - 18.06
 • 8.07 - 21.07
 • 1.08 - 7.08


ROOSNA-ALLIKU TEENINDUSKESKUS
Pargi 10, Roosna-Alliku 73201 Paide linn

Piirkonnajuht (Roosna-Alliku) Peeter Saldre
504 4128
peeter.saldre@paide.ee

Puhkusel

 • 8.07 - 21.07, Kulno Klein
 • 23.07 - 29.07, Kulno Klein
 • 21.10 - 27.10, Siret Pihelgas
   

 

Sekretär Anne-Ly Mägi
keskharidus
389 5482
anne-ly.magi@paide.ee

Puhkusel

 • 15.07 - 28.07
 • 12.08 - 26.08
 • 16.09 - 22.09

 

Teeninduskeskus on avatud
E-N 08.00 -17.00
R     08.00 -15.45
Lõuna E-R 13.00-14.00

PAIDE TEENINDUSKESKUS
 
Piirkonnajuht (Paide) Kulno Klein
383 8618
564 61544
kulno.klein@paide.ee
 

Puhkusel

 • 1.07 - 14.07, asendab Peeter Saldre
 • 5.08 - 11.08, asendab Peeter Saldre
 • 21.10 - 27.10, asendab Siret Pihelgas

 

 

Paide linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend