« Tagasi

Infot seoses maamaksu muudatustega

Seoses uue korralise hindamisega kasvas maa harilik väärtus praktiliselt igal pool. Enamik muutusi jääb 3- ja 30-kordse tõusu vahele, kuid maa väärtuse tõus on eri piirkondades väga erinev. Eelmisest hindamisest oli möödas üle 20 aasta, seetõttu oli uus hindamine vajalik ning tehtud maatehingutele toetuv hinnamuutus on igati loogiline.

Seoses uue hinnaga muutusid ka seaduses ettenähtud maamaksu määramise protsendid, mis vähenesid 4-5 korda.

Maaomaniku kaitseks liiga järsu maamaksu tõusu eest on Maamaksuseaduses ka punkt, mis ei luba maamaksu küsida rohkem kui 110 % eelmise aasta maamaksu summast. Seega maksimaalne tõus aastas on 1,1 korda eelmise aasta maamaksust.

Seni kehtinud maksuvabastused on jätkuvalt jõus. Kõige olulisem on kodualuse maa vabastamine maamaksust kuni 1500 m2 ulatuses tiheasustusalal ja kuni 2 ha ulatuses hajaasustusalal (vabastatakse üldiselt õuemaa sihtotstarbega maa). Kehtib omanikule, kelle elukoha aadressiks on seesama  maaüksus.

Edaspidi hakkavad maa korralised hindamised toimuma iga 4 aasta tagant, nii et tänased numbrid võivad muutuda sõltudes eelkõige piirkonnas tehtavatest maatehingutest.

Iga inimene saab oma maamaksu andmetega tutvuda Maksu- ja Tolliameti veebilehel: https://maasikas.emta.ee/. Teiste inimeste andmeid keegi kõrvaline ei näe. 

Maamaksu kohta saab lugeda ka siit.

Oma kinnistu kohta info saamiseks saab omanik kasutada erinevaid andmebaase

Kõige olulisem info on saadaval Kinnistusraamatus. Oma kinnistule saab omanik juurde tasuta. Kui ta tahab teisi kinnistuid vaadata, peab tasu maksma ja sellest vaatamisest jääb ka jälg andmebaasi maha. Internetiaadress https://www.rik.ee/et/e-kinnistusraamat või Google`s otsida - Kinnistusraamat.

Maakatastri andmed on lihtsamalt kättesaadavad Maa-ameti kodulehel. Seal minna Geoportaal ja Kaardirakendused ja soovitan valida Maainfo X-GIS 2 (seal saab katastri üksusele klikkides näha detailsemaid andmeid, mõõta vahemaid, pindalasid jne.). Saate oma maaüksuse üles leida sisestades täpse nime, katastritunnuse või klikkides kaardil.  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo

Seoses maamaksu küsimustega saate vaadata oma maaüksust keskkonnas „Minu kataster". Leitav sisestades Google`s „minu kataster" või ka Maa-ameti kodulehe kaudu. https://minu.kataster.ee/. Otsite oma maaüksuse üles ja kui avate erinevaid andmevälju, saate teada oma maa hariliku väärtuse ja muud erinevat infot. Igale katastriüksusele on arvutatud konkreetne hind. Harilik väärtus on aluseks maamaksu arvutamisel.

Paide linnavalitsuse maakorralduse peaspetsialist
Gustav Madis