PAIDE LINNAVALITSUS
paide@paide.ee
Infotelefon 383 8600, faks 383 8602
Keskväljak 14, 72711 Paide
IBAN: EE611010702000611004
Registrikood: 77000246
NB! Arvete esitamine toimub ainult läbi e-arvekeskuse
Tööajad:
E-N 08:00 - 17:00
R 08:00 - 15:45
Lõuna 12:00 - 12:45
NB! Iga kuu teisel reedel linnavalitsuses kodanike teenindamist ei toimu
 
ROOSNA-ALLIKU TEENINDUSKESKUS
Pargi 10, Roosna-Alliku 73201 Paide linn
Tööajad:
E-N 08:00-17:00
R 08:00-15:45
Lõuna 13:00-13:45
 

KONTAKTID

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Linnapea Priit Värk 383 8601 priit.vark@paide.ee

Vastuvõtt:

T: 14:00 - 16:00
(eelregistreerimisega)
 

Abilinnapea planeeringu-
ja ehitusvaldkonnas
Siret Pihelgas 383 8639;
518 8123
siret.pihelgas@paide.ee -
Piirkonnajuht Kulno Klein 383 8618;
564 61544
kulno.klein@paide.ee -
Volikogu sekretär Ragne Heiste 383 8604;
58470604
ragne.heiste@paide.ee -
Avalike suhete
peaspetsialist
Anett Sihver 383 8623;
555 50648
anett.kruusmaa@paide.ee -
Hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu 383 8622;
529 6515
enn.lehtpuu@paide.ee -
IT peaspetsialist Peeter Läll 383 8606;
513 3635
peeter.lall@paide.ee  
Arenduse
peaspetsialist
Karola Jaanof 383 8614;
524 8695
karola.jaanof@paide.ee

-

Kultuuri-, spordi- 
ja noorsootööspetsialist
Anu Puusepp 383 8621;
509 7675
anu.puusepp@paide.ee -

 

LINNAKANTSELEI (Keskväljak 14)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Linnasekretär Leemet Paulson 383 8624;
5550 0011
leemet.paulson@paide.ee -
Jurist Oliver Raal 383 8608;
5981 2061
oliver.raal@paide.ee -
Rahvastikutoimingute
spetsialist
Kristina Lill 383 8603 kristina.lill@paide.ee Vastuvõtt:
E ja R: 09:00 - 12:00
T: 13:00 - 17:00
K: 08:00 - 12:00
N: 14:00 - 18:00
Muudel aegadel kokkuleppel.
NB! Iga kuu teisel reedel
vastuvõttu ei toimu 
Spetsialist Rita Laanetu 383 8616;
53 013 825
rita.laanetu@paide.ee

-

Sekretär 
(Keskväljak 14)
Evelin Nool 383 8601 evelin.nool@paide.ee -
Sekretär
(Pärnu 3)
Reet Kask 383 8600 reet.kask@paide.ee -
Sekretär
(Pargi 10,
Roosna-Alliku)
Anne-Ly Mägi 389 5482 anne-ly.magi@paide.ee -


LINNAMAJANDUSOSAKOND (Pärnu 3)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Linnamajandusosakonna
juhataja
Heigo Laaneoks 383 8636;
521 7626
heigo.laaneoks@paide.ee -
Keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila 516 9959 tiina.kivila@paide.ee -
Maakorralduse
peaspetsialist
Karin Saar 383 8635;
551 8292

karin.saar@paide.ee

-
Linnaarhitekt Gerli Reiman 383 8632;
534 71041

gerli.reiman@paide.ee

Töölt eemal kuni 14.05
Linnaarhitekt Elo Kiivet 383 8619;
565 69674
elo.kiivet@paide.ee

 

Ehituse peaspetsialist
Teed ja teede ehitus
Egle Ninep 383 8634;
559 95975
egle.ninep@paide.ee Puhkusel
Ehituse peaspetsialist
Hooned, hoonete ehitus
Kert Kaasik 383 8617;
590 57970
kert.kaasik@paide.ee -
Haldusspetsialist
Täidab ka järelevalve-
inspektori ülesandeid
Mait Grigorjev 383 8646;
511 3380
mait.grigorjev@paide.ee Vastuvõtt:
N: 9:00 - 12:00 
Roosna-Alliku
teeninduskeskuses
Spetsialist Maarika Heinaste 383 8637 maarika.heinaste@paide.ee -

 

SOTSIAALOSAKOND (Pärnu 3)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Sotsiaalosakonna juhataja 

(valdkonna kavandamine, osakonna töökorraldus, koostöö asutuste vahel)

Eimar Veldre 383 8615  eimar.veldre@paide.ee  -

Sotsiaaltöö peaspetsialist

(üldhooldusteenus, täisealiste eestkoste, tahtest olenematu ravi korraldamine)

Laura Kind 383 8613;
589 98962

laura.kind@paide.ee

Vastuvõtt:
E, N: 9:00 - 12:00 ja
13:00 - 15:00

Sotsiaaltöö spetsialist

(täisealise hooldus ja hooldajatoetus, koduhooldus, tugiisiku- ja isikliku abistaja
teenus, võlanõustamise määramine, omasteta isiku  matmise korraldamine)

Marit Leppoja

383 8612;
583 76056
marit.leppoja@paide.ee -

Sotsiaaltöö spetsialist

(sotsiaaltoetused, sh toimetulekutoetus, matusetoetus, toiduabi, eluruumi
tagamise teenus, võlanõustamise määramine, varjupaigateenus, parkimis-
kaartide väljastamine)

Evelin Ehasalu 383 8628;
583 62777
evelin.ehasalu@paide.ee

Vastuvõtt:
E ja N 9-12 ja 13-15;
Roosna-Alliku teenindus-
keskuses T kell 9-12

Sotsiaaltöö spetsialist

(sotsiaaltoetused, sh toimetulekutoetus, matusetoetus, toiduabi, sotsiaal-
transpordi korraldamine, võlanõustamise määramine)

Laidi Tuulik 383 8629;
557 4742
laidi.tuulik@paide.ee -

Lastekaitse peaspetsialist

(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus lapse abistamine,
asendushooldusteenuse korraldamine)

Relika Pedoson 383 8631;
5559 4030
relika.pedoson@paide.ee -

Lastekaitse spetsialist

(laste ja perede ennetustöö, puuetega laste tugiteenused, laste ja
perede heategevuse vahendamine)

Anne Kesküla 5556 6432 anne.keskyla@paide.ee -
Lastekaitse peaspetsialist Annika Kull 383 8627;
5555 3793
annika.kull@paide.ee Puhkusel

             

FINANTSOSAKOND (Pärnu 3)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsosakonna
juhataja
Kaja Kört 383 8641;
53411925
kaja.kort@paide.ee -
Pearaamatupidaja Agne Pajula

383 8644;
510 9694

agne.pajula@paide.ee -
Ökonomist Saima Piisner 383 8643;
501 7770
saima.piisner@paide.ee -
Raamatupidaja Inge Lagi 383 8647 inge.lagi@paide.ee -
Raamatupidaja Ene Remikül 383 8648 ene.remikyl@paide.ee -
Raamatupidaja Lenna Leppoja 383 8640;
588 05531
lenna.leppoja@paide.ee -
Raamatupidaja Ruth Tooming 383 8645 ruth.tooming@paide.ee -


Paide linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend