PAIDE LINNAVALITSUS
paide@paide.ee
Infotelefon 383 8600, faks 383 8602
Keskväljak 14, 72711 Paide
IBAN: EE611010702000611004
Registrikood: 77000246
Arvete esitamine toimub ainult läbi e-arvekeskuse.
Tööajad:

E-N 8.00 - 17.00
R 8.00 - 15.45
Lõuna 12.00 - 12.45

Iga kuu teisel reedel linnavalitsuses kodanike teenindamist ei toimu.

 

ROOSNA-ALLIKU TEENINDUSKESKUS
Pargi 10, Roosna-Alliku 73201 Paide linn
Tööajad:
E-N 8.00 - 17.00
R 8.00 - 15.45
Lõuna 13.00 - 13.45

 

KONTAKTID

Ametikoht Ametniku nimi Haridustase Telefon E-post Lisainfo
Linnapea Kulno Klein   383 8601
56461544
kulno.klein@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Abilinnapea Karl Jakobson
(ehitus, elamumajandus, keskkond, liiklus, teed)
  5836 7357 karl.jakobson@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Abilinnapea Piret Moora
(sotsiaalhoolekanne, haridus, sport, noorsootöö, kultuur, eakate seltsielu)
 

383 8626
5672 5475

piret.moora@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
 

Linnavolikogu sekretär Jane Kõnno   383 8604;
5847 0604
jane.konno@paide.ee  
Avalike suhete
peaspetsialist
Ametikoht täitmata   383 8623;  

 

Hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu   383 8622;
529 6515
enn.lehtpuu@paide.ee  
Infotehnoloogia peaspetsialist Peeter Läll   383 8606;
513 3635
peeter.lall@paide.ee  
Arenduse
peaspetsialist
Karola Jaanof   383 8614;
524 8695
karola.jaanof@paide.ee

 

Kultuuri-, spordi- 
ja noorsootööspetsialist
Anu Puusepp   383 8621;
509 7675
anu.puusepp@paide.ee  

 

LINNAKANTSELEI (Keskväljak 14)

Ametikoht Ametniku nimi Haridustase Telefon E-post Lisainfo
Linnasekretär Leemet Paulson   383 8624;
5550 0011
leemet.paulson@paide.ee  
Jurist Oliver Raal   383 8608;
5981 2061
oliver.raal@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Perekonnaseisutoimingute
spetsialist
Kristina Lill   383 8603 kristina.lill@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Personalispetsialist Rita Laanetu   383 8616;
53 013 825
rita.laanetu@paide.ee  
Teabehalduse spetsialist 
(Keskväljak 14)
Silja Ivanov   383 8601 silja.ivanov@paide.ee  
Infospetsialist
(Pärnu 3)
Janeli Pikas   383 8600 janeli.pikas@paide.ee  
Registrispetsialist
(Pargi 10, Roosna-Alliku)
Anne-Ly Mägi   389 5482 anne-ly.magi@paide.ee  


LINNAMAJANDUSOSAKOND (Pärnu 3)

Ametikoht Ametniku nimi Haridustase Telefon E-post Lisainfo

Linnamajandusosakonna
juhataja

Mait Grigorjev   383 8646;
5113380
mait.grigorjev@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel,
Roosna-Alliku teeninduskeskuses R kell 9-12

Keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila   516 9959 tiina.kivila@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Maakorralduse
peaspetsialist
Gustav Madis   383 8635;
523 9110

gustav.madis@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Linnaarhitekt Peter Luuk   383 8632;
555 61603

peter.luuk@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Planeeringute peaspetsialist

Anti Annus   383 8619;
511 3815

anti.annus@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Ehituse peaspetsialist
Hooned, hoonete ehitus
Enn Mäger   383 8642;
507 7131
enn.mager@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Linnavarahaldur Maarika Heinaste   383 8637

maarika.heinaste@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Ehituse ja järelevalve peaspetsialist

Marek Kask

 

383 8636;
555 55951

marek.kask@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
      

Teede peaspetsialist Marion Kütt   383 8634;
5555 0648
marion.kytt@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

 

SOTSIAALOSAKOND (Pärnu 3)

Ametikoht Ametniku nimi Haridustase Telefon E-post Lisainfo

Sotsiaalosakonna juhataja 

(valdkonna kavandamine, osakonna töökorraldus, koostöö asutuste vahel)

Getter Nurk   383 8631; 

5243 592

getter.nurk@paide.ee  

Sotsiaaltöö peaspetsialist

(üldhooldusteenus, täisealiste eestkoste, tahtest olenematu ravi korraldamine)

Laura Kind   383 8613;
589 98962

laura.kind@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel:
E, N kell 9-12 ja 13-15

Sotsiaaltöö spetsialist

(täisealise hooldus ja hooldajatoetus, koduhooldus, tugiisiku- ja isikliku abistaja
teenus, võlanõustamise määramine, omasteta isiku  matmise korraldamine)

Marit Leppoja

  383 8612;
583 76056
marit.leppoja@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Sotsiaaltöö spetsialist

(sotsiaaltoetused, sh toimetulekutoetus, matusetoetus, toiduabi, eluruumi
tagamise teenus, võlanõustamise määramine, varjupaigateenus, parkimis-
kaartide väljastamine)

Evelin Ehasalu   383 8628;
583 62777
evelin.ehasalu@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel:
Paides E ja N 9-12 ja 13-15;
Roosna-Alliku teeninduskeskuses T kell 9-12

Sotsiaaltöö spetsialist

(sotsiaaltoetused, sh toimetulekutoetus, matusetoetus, toiduabi, sotsiaal-
transpordi korraldamine, võlanõustamise määramine)

Laidi Tuulik   383 8629;
557 4742
laidi.tuulik@paide.ee Vastuvõtt E ja N 9.00-12.00 ja 13.00-15.00; 

muud ajad eelneval kokkuleppel

Lastekaitse peaspetsialist

(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus lapse abistamine,
asendushooldusteenuse korraldamine)

Ametikoht täitmata

 

383 8625;

 

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Lastekaitse peaspetsialist

(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus lapse abistamine,

asendushooldusteenuse korraldamine)

Jaanika Künnapuu

 

383 8627;
5555 3793

jaanika.kynnapuu@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Laste ja perede heaolu spetsialist

(laste ja perede ennetustöö, puuetega laste tugiteenused, laste ja
perede heategevuse vahendamine)

Anne Kesküla   5556 6432

anne.keskyla@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

             

FINANTSOSAKOND (Pärnu 3)

Ametikoht Ametniku nimi Haridustase Telefon E-post Lisainfo
Finantsosakonna
juhataja
Kaja Kört   383 8641;
53411925
kaja.kort@paide.ee  
Pearaamatupidaja

Agne Pajula

 

383 8644;
510 9694

agne.pajula@paide.ee  
Ökonomist Saima Piisner   383 8643;
501 7770
saima.piisner@paide.ee  
Raamatupidaja Inge Lagi   383 8647 inge.lagi@paide.ee  
Raamatupidaja Ene Remikül   383 8648 ene.remikyl@paide.ee -
Raamatupidaja Lenna Leppoja   383 8640;
588 05531
lenna.leppoja@paide.ee    
Raamatupidaja Agle Romulus  

383 8645,
55506745

agle.romulus@paide.ee

 


Paide linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend